Zařízení na výrobu fólií z PET-lahví: retrofit pro snadnou recyklaci

Zařízení na výrobu fólií z PET-lahví: retrofit pro snadnou recyklaci

Poptávka po obalových fóliích z PET lahví, které obsahují vysoké podíly recyklovaného materiálu nebo jsou z nich dokonce 100% vyrobeny, se v poslední době enormně zvýšila kvůli veřejné diskusi a zákonným požadavkům.

Za účelem splnění těchto požadavků čelí mnoho zpracovatelů vysokým investičním nákladům na zařízení, která mohou zpracovávat recyklovaný materiál. Vždy je důležitá kvalita konečného výrobku.

Společnost Gneuß Kunststofftechnik GmbH z Bad Oeynhausenu nabízí ideální příležitost kombinovat nízké investiční náklady s rozšířením možnosti zpracování recyklovaného materiálu pomocí speciální nové technologie.

Tuto službu využila společnost Cotnyl S.A. ze San Martínu a stala se tak první společností v Argentině, která získala místní schválení, aby mohla vyrábět obaly vyrobené 100% z recyklovaných PET láhví.

 Gneuss Processing Unit with MRS Extruder and RSFgenius Filtration System at Cotnyl S.A. in Argentina	 
 Procesní jednotka Gneuß s extrudérem MRS a filtračním systémem RSFgenius společnosti Cotnyl S.A. v Argentině 

 

Na jedné straně poptávka po plastových obalech celosvětově roste v důsledku měnících se spotřebních a konzumních zvyklostí, zejména v potravinářském a nápojovém odvětví. Na druhé straně jsou to právě plastové obaly, které upadly v nemilost a veřejnost na ně má často negativní názor.

Požadavek snižování odpadu a rozumné recyklace plastových obalů je stále důraznější. Evropská unie vypracovala právní směrnice, které stanoví, že do 31. prosince 2025 musí být 50% plastových obalů uváděných na trh v členských státech EU recyklováno.

Do konce roku 2030 by to mělo být 55% a od roku 2040 by všechny plastové obaly měly být 100% znovu použity nebo recyklovány, aby bylo dosaženo uzavřeného cyklu.

Na to již reaguje trh: podle současné zprávy britské poradenské firmy Eunomia byla spotřeba recyklovaných PET láhví v EU v roce 2018 přibližně 1,4 milionu tun, a tedy 26% z celkové poptávky po PET láhvích ve výši 5,3 milionu tun. Do roku 2030 odborníci očekávají zvýšenou poptávku po recyklovaných PET láhvích až o 55%. Přibližně 20% stávajících recyklovaných PET láhví se v Evropě používá pro výrobu plastových gastro obalů, přičemž průměrný podíl těch recyklovaných již dnes činí 50% - a tento trend stoupá.

Výhled nárůstu PET láhví určených k recyklaci do roku 2030, Eunomia, PET Market in Europe 2020 
 Výhled nárůstu PET láhví určených k recyklaci do roku 2030, Eunomia, PET Market in Europe 2020 

 

Retrofit jako ekonomická alternativa k novým investicím

Zvýšené používání recyklovaného materiálu přináší mnoha výrobcům obalů problémy. 100% použití recyklovaných materiálů a jejich výrobně-technologické vlastnosti s ohledem na recyklaci neodpovídají vždy požadavkům na balení, zejména při balení potravin. Úřady pro bezpečnost potravin i spotřebitelé očekávají nejvyšší kvalitu co se týče barvy, čistoty, vůně a mechanických vlastností.

Stávající zařízení, která jsou určena ke zpracování původních materiálů, často nedokážou dosáhnout požadovaných vlastností.

Investice do zcela nových zařízení, se kterými lze zpracovávat recyklované zboží, nejsou vždy možné z ekonomických nebo prostorových důvodů. Zajímavou alternativou je použití nové moderní technologie společnosti Gneuß.

Vytlačovací jednotka společnosti Gneuß pro recyklační zařízení s novou technologií 
 Vytlačovací jednotka společnosti Gneuß pro recyklační zařízení s novou technologií 

 

“Díky know-how v oblasti zpracování a recyklace PET lahví a na míru šitým klíčovým komponentům lze stávající systémy optimalizovat a tím výrazně rozšířit možnosti zpracování.“

Filtry nezbytné při vysokém stupni znečištění

Společnost Gneuß již dokázala mnoha zákazníkům po celém světě, že retrofit je dobrou alternativou pro zpracování recyklovaných materiálů. Náš zákazník z Chile používá rotační filtry z Bad Oeynhausenu již několik let k výrobě PET tepelně tvarovaných misek, které jsou ze 70% z recyklovaného materiálu. Díky patentované technologii kruhového síta fungují rotační filtry nepřetržitě, za konstantního tlaku a zcela automaticky.

Obzvláště důležitým tématem při zpracování recyklovaných materiálů je vysoký a kolísavý stupeň znečištění vstupního materiálu. Zejména v důsledku rostoucí poptávky po obalech s vysokým podílem recyklovaného materiálu se z kvalitního recyklovaného zboží, které většinou pochází z vytříděných částí lahví, stalo vzácné zboží a zpracovatelé musí používat kvalitativně horší recyklované materiály s vyšším stupněm znečištění.

To má obrovský dopad na proces filtrace. Síta se znečistí rychleji, při zvyšujícím se znečištění síta se zvyšuje tlak před filtrem, což zase může vést ke kolísání teploty a viskozity a nakonec se snižuje volná plocha pro průchod taveniny.

Samočisticí rotační filtrační systém RSFgenius 
 Samočisticí rotační filtrační systém RSFgenius 

 

Zde se uplatňují výhody RSFgenius filtrů s proplachováním. Při probíhající výrobě se síto čistí plně automaticky pomocí integrovaného systému zpětného pístu, ve kterém je malá část filtrované taveniny pravidelně vstřikována úzkou štěrbinou skrz znečištěné síto pomocí vysokotlakého impulsu.

Požadované množství je volně nastavitelné a v praxi odpovídá přibližně 0,01 až 1% propustnosti. To znamená, že ztráta je výrazně nižší než u jiných systémů na trhu, které pracují se ztrátami až 5%, což na jedné straně snižuje marži a na druhé straně vede k opětovné výrobě závadného zboží, které musí být recyklováno nebo zlikvidováno.

I při vysoké míře znečištění lze síta RSFgenius znovu použít až 400krát v závislosti na jemnosti filtru a umožňují plně automatizovanou výrobu bez nasazení personálu po dobu několika týdnů.

Čištění kruhového síta filtračního systému RSFgenius 
 Čištění kruhového síta filtračního systému RSFgenius 

 

Extrudér s novou technologií umožňuje kontakt s potravinami

Při zpracování PET láhví obecně a zejména u recyklovaného materiálu je důležitých mnoho faktorů. Kromě mechanického čištění taveniny filtrem má výtlačný lis také úlohu tepelného čištění. Zde by měla zpracovatelská jednotka pracovat šetrně, aby na citlivý polymer působilo co nejmenší mechanické zatížení.

Extrudér MRS s multi-rotačním rozsahem 
 Extrudér MRS s multi-rotačním rozsahem 

 

Díky současně probíhajícímu vakuovému odplyňování je možné, aby se na jedné straně z taveniny plastických hmot odstranily nízkomolekulární složky, jako jsou monomery, oligomery nebo produkty rozkladu, na druhé straně zde uniká vlhkost, což by podnítilo rozklad řetězce a tím snížení viskozity.

Navíc se ve vakuové zóně děje následující: znečištěné látky, které u recyklovaných materiálů nelze nikdy vyloučit, jako jsou rozpouštědla, stabilizátory, lapače acetaldehydu nebo oleje, musí uniknout.

Všechny tyto funkce jsou obsaženy v extrudéru s jedním šnekem založeném na systému multirotačního extrudéru (MRS) od firmy Gneuss. Tento systém šetrně zpracovává plastovou taveninu a v části s více hřídelemi s odplyňovací zónou zajišťuje pozoruhodně velký povrch taveniny Tím je i s jednoduchým vakuem od 25 do 30 mbar zajištěno enormní odplynění a dekontaminace. I díky tomu vystavil americký úřad FDA extruzní technologii MRS od firmy Gneuss certifikát Letter of Non-Objection.

Přesvědčivé argumenty pro mnoho zákazníků

Zmíněné výhody extrudéru MRS přesvědčily nejen argentinského zákazníka Cotnyl, který je první společností v zemi vyrábějící obaly ze 100% recyklovaného materiálu, ale také mnoho dalších zpracovatelů. Jedním z nich je chilská společnost, která se po filtrech z Německa nyní rozhodla pro extrudér z Bad Oeynhausenu. Tímto způsobem byl náš zákazník schopen zvýšit podíl recyklovaného materiálu v tepelně formovaných plastových miskách až na 100%. Dokonalé řešení pro doplnění technologie. Totéž platí pro známého výrobce PET obalů, se sídlem v Bogotě v Kolumbii a výrobními závody v USA, Uruguayi, Brazílii, Španělsku a Turecku. Tato společnost se také rozhodla koupit extrudér MRS. Tento náš zákazník zpracovává ořezané okraje, odpady při vysekávání v rámci vlastní společnosti a také zakoupené PET vločky ze spotřebního odpadu v různých mísících poměrech za vzniku tepelně formovaných fólií pro balení potravin.

Řešení pomocí nové technologie u našeho zákazníka v Chile 
 Řešení pomocí nové technologie u našeho zákazníka v Chile 

 

Online měřič viskózy VIS  
 Online měřič viskózy VIS  

 

Viskozimetr doplňuje kompletní řešení s novou technologií

Vedle extrudéru MRS 130 s kapacitou přibližně 1 000 kg/h se tento náš zákazník rozhodl pro kompletní jednotku zpracování Gneuss, která zahrnuje filtrační jednotku RSFgenius 150 a online viskozimetr.

Viskozimetr je také k dispozici jednotlivě a ideálně se hodí jako řešení pro dodatečné vybavení k nové technologii.

Měří malý částečný tok taveniny během výroby a určuje teplotu a tlak taveniny pomocí přesně k tomu vyrobené štěrbinové kapiláry.

Na základě interních výpočtů poskytuje online viskozimetr konstantně reprezentativní střižnou rychlost a dynamickou viskozitu. V závislosti na zjištěných hodnotách se vakuum v odplyňovací zóně extrudéru MRS upraví tak, aby se viskozita taveniny udržovala v rámci stanovených tolerancí.

Bez ohledu na to, pro kterou klíčovou složku, tedy extrudér MRS, tavný filtr nebo online viskozimetr, se zpracovatel rozhodne, vždy tím bude umožněno zpracování recyklovaného materiálu a zároveň zachování vysoce kvalitní výroby PET fólie.

V kombinaci s nabídkou poradenství společnosti Gneuss lze nalézt optimální řešení pro téměř každé použití.


V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte:

Andrea Koßmann/Marketing
Gneuß Kunststofftechnik GmbH
Mönichhusen 42
32549 Bad Oeynhausen
Germany
Tel: +49 5731/5307 -10
Fax: +49 5731/5307- 77
Email: gneuss@gneuss.com
www.gneuss.com


Naše zastoupení pro Českou a Slovenskou Republiku:
IWZ Industriebedarf Wilhelm Zastera GmbH
Ing. Milan Ostrýž
Neumayrgasse 10
A-1160 Wien
Tel.: +43 1 493 17 17 – 12
mobil: +43 676 770 44 97
office@iwz.at
www.iwz.at

  • autor:
  • IWZ Industriebedarf Wilhelm Zastera GmbH
  • IWZ Industriebedarf Wilhelm Zastera GmbH

    IWZ Industriebedarf Wilhelm Zastera GmbH

    Automatizační technika, periferní zařízení pro vstřikovací stroje, vytlačovací zařízení, skladové stanice, odběrné přístroje, dopravníky, sušičky granulátu, temperační jednotky a recyklační zařízení.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků