Zdokonalení teplovzdušných dmychadel pro integraci do výrobních procesů

Zdokonalení teplovzdušných dmychadel pro integraci do výrobních procesů

Využití horkého vzduchu najdeme ve všech výrobních procesech, ať už se jedná o potřebu zahřát předmět za účelem změny či udržení jeho vlastností nebo o různé další aplikace.

V automobilovém průmyslu se velmi často setkáváme s prací s termoplastickými materiály, u nichž horký vzduch nachází využití při nýtování plastových čepů, likvidaci přetoků na výliscích, svařování, smršťování nebo netypických aplikacích, jako je leštění plastových povrchů, tavení a oddělování syntetických tkanin. Mimo termoplasty nalézáme uplatnění horkého vzduchu např. při aktivaci lepidel a tmelů. V potravinářském průmyslu bývá nejčastějším požadavkem sterilizace obalových materiálů a potravinářských produktů, zahlazování povrchů a související smršťování obalů a ochranných víček. Využití horkovzdušných dmychadel firmy LEISTER se ukazuje jako efektivní také pro nahřátí součástek strojů před kompletací a vytápění průběžných pecí.

hotwind-premium-system-aplikace 
  

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Velkou výhodou přenosu tepla pomocí horkého vzduchu je jeho bezpečnost ve srovnání s využitím plamene. Nachází-li se linka nebo stroj v prostředí, kde z bezpečnostních důvodů nelze použít otevřený plamen a kde je přesto potřeba dosáhnout vysokých teplot, využití horkého vzduchu se přímo nabízí. U všech výše uvedených procesů je však potřeba dbát na správné použití ohřívačů vzduchu. Švýcarská společnost LEISTER, zastoupená v České republice a na Slovensku firmou WELDPLAST ČR / SK s.r.o. , poskytuje svým zákazníkům kompletní poradenství a spolupráci na projektech. Pomáhají tak vyvarovat se nejčastějších chyb při začlenění zařízení na ohřev vzduchu do přístrojů a výrobních linek.

 

HORKOVZDUŠNÁ DMYCHADLA

Pro přenos tepla pomocí horkého vzduchu se velmi osvědčila horkovzdušná dmychadla. Jejich výhodou je velice snadná instalace díky kombinaci dmychadla dodávajícího potřebný vzduch

a topné části v jednom přístroji. Všude, kde to podmínky dovolují, je horkovzdušné dmychadlo tou nejsnadnější cestou k požadovanému přenosu tepla.

 

NOVÁ ŘADA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Na základě opakovaných požadavků zákazníků vyvinula firma LEISTER novou řadu horkovzdušných dmychadel HOTWIND PREMIUM / SYSTEM. Její první výhodou je samozřejmě zvýšení výkonnosti oproti doposud dodávaným horkovzdušným dmychadlům Hotwind S. Jednak vylepšením používaného motoru – současná verze má kapacitu na dodávku vzduchu až 900 l/min o tlaku 500 Pa. Navíc byl přidán další regulační prvek pro plynulé ovládání výkonu dmychadla.

Největší inovace však spočívá v integraci termosondy, ovládací elektroniky a ovládacího rozhraní u řady SYSTEM. Tak je možné řídit funkci dmychadla ze vzdálených bodů.

Teplovzdušné dúchadlo 
  

PREMIUM NEBO SYSTEM?

Každé prostředí si žádá specifický výrobek pro optimalizaci procesu. Každé vedení firmy si přeje produkt s maximální funkčností, co nejdelší životností a snadnou a nenákladnou údržbou.  Horkovzdušná dmychadla HOTWIND PREMIUM / SYSTEM se dělí podle příkonu na verze které pracují s napětím 230 V a příkonem 2300, 3100 a 3700 W.  A nejvýkonnější, která je na napětí 400 V a příkon 5400 W. Všechny tyto řady jsou k dispozici ve jak ve verzi PREMIUM tak SYSTEM.

 

PREMIUM pro manuální regulaci výkonu topného tělesa a výkonu dmychadla.

SYSTEM pro regulaci v uzavřeném obvodu (konkrétní teploty nezávislé na eventuální změně teploty prostředí).

 

Právě provedení horkovzdušného dmychadla HOTWIND SYSTEM zaznamenává u zákazníků velkou odezvu. V tomto zařízení je integrována jak výkonnostní, tak ovládací elektronika. Umožňuje nastavení konkrétních teplot přímo na ohřívači nebo ovládání přes rozhraní, a to buď přes napěťový vstup 0-10 V nebo proudový vstup 4-20 mA. Tím pro regulaci ohřívače odpadá nutnost instalace vlastních výkonnostních regulátorů. Zabudování zařízení je možné do jakékoliv stávající i nově sestavované linky, která se stává mnohem jednodušší a méně náročnou – jak finančně, tak časově. Častým požadavkem zákazníků bývá prodloužení životnosti topných těles. U řady HOTWIND PREMIUM / SYSTEM je pomocí inovované detekce teplot prodloužena životnost topných těles až o 20 %. Dalším vylepšením je aktivní ochrana spojená s automatickým odpojením topného tělesa a spuštěním alarmu. Nová řada HOTWIND je plně kompatibilní s předešlými řadami  a nachází uplatnění při zdokonalovaní stávajících linek za účelem snížení nákladů a zvýšení efektivity. Pro zařízení je zajištěn autorizovaný servis na našem území a v devadesáti dalších zemích po celém světě prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů. Zákazníci si tak mohou být jisti, že jejich stroje budou fungovat přesněji, déle a budou mít zajištěn servis, kamkoliv budou dodány.

 

  • autor:
  • Adam Schorcht
  • WELDPLAST

    WELDPLAST

    Jsme výhradním distributorem Leister Technologies AG pro Českou a Slovenskou republiku. Dodáváme kompletní portofolio produktů této firmy specializující se na přístroje pro svařování plastů a technologii horkého vzduchu.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře