Zmenšete uhlíkovou stopu své firmy – stačí vybírat správné materiály

Zmenšete uhlíkovou stopu své firmy – stačí vybírat správné materiály

Polykemi Group se pouští do velké investice, která má firmám pomoci zmenšit uhlíkovou stopu. Na základě vědecké studie informuje své zákazníky, jaký dopad má na klima výběr určitých materiálů.

„Pomáháme zákazníkům v chytřejším výběru materiálů, aby mohli zmenšit svou uhlíkovou stopu. Produkty mohou zároveň vážit méně a zákazníci ušetří čas i náklady,“ tvrdí firemní specialista na udržitelnost Henrik Palokangas.

V roce 2015 došlo na půdě OSN k podepsání nové smlouvy o klimatických změnách. Tzv. Pařížská dohoda se pokouší čelit globálnímu oteplování. Cíle dohody jsou náročné, musejí se na tom podílet výrobci i zákazníci.

Polykemi AB - zmenšite uhlíkovú stopu  

S novým simulátorem Polykemi lze zákazníkům pomáhat k chytřejšímu rozhodování, které omezuje jejich produkci CO2.

 


„Současná debata se točí hlavně kolem energetiky a paliv, musíme se ale soustředit i na vliv různých produktů na životní prostředí přímo během výroby,“ vysvětluje Henrik Palokangas, specialista na udržitelnost z firmy Polykemi, která se ve švédském Ystadu zabývá výrobou plastů.

„Zorganizovali jsme vědecký výzkum, který analyzuje klimatický dopad všech našich produktů, a výsledky studie jsme využili k vývoji speciálního simulátoru. Zákazníci tak mají jedinečnou příležitost chovat se ke klimatu zodpovědněji a zároveň ušetřit na nákladech.“

Simulátor počítá uhlíkovou stopu jednotlivých materiálů

Vědecký výzkum zorganizovaný firmou Polykemi v roce 2020 se zaměřil na analýzu klimatických dopadů jednotlivých materiálů, které se ve firmě používají. Studie dokázala, že výběr materiálu hraje v boji proti klimatickým změnám velkou roli. Zákazníci díky studii mohou lépe volit optimální materiály.

„Simulátor nám umožňuje počítat uhlíkovou stopu všech používaných materiálů od samého počátku až po výstup z výroby. Naši zákazníci díky tomu mohou zhodnotit environmetální dopad všech svých komponentů,“prohlásil Palokangas.

Polykemi AB - zmenšite uhlíkovú stopu  

Henrik Palokangas, specialista na udržitelnost polymerových materiálů, společnost Polykemi, Ystad, Švédsko.

 


„Firmy často volí materiály čistě ze zvyku, ačkoli jsou k dispozici lepší alternativy, které snižují náklady, šetří čas a zmenšují uhlíkovou stopu. Můžeme jim ukázat, jaký rozdíl v jednotlivých materiálech spočívá, a umožnit jim optimální výběr podle požadavků jejich zákazníků, nákladů i klimatického dopadu.“

Vědecký výzkum firmy Polykemi proběhl ve spolupráci s nezávislou třetí stranou, aby byly výsledky skutečně objektivní a odpovídaly zavedeným standardům. Ke kvantifikaci environmentálních aspektů současných nebo plánovaných produktů firma použila metodologii Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040). 

Podobný výzkum nyní probíhá ve výrobním závodě v čínském Kchun-šanu, další se plánuje v nových továrnách v Čchung-čchingu (Čína) a v Charlotte v Severní Karolině (USA).

Správný materiál pro správný účel – část správného řešení

Pro každý hotový výrobek na trhu platí, že 60 až 80 procent jeho uhlíkové stopy pochází ze surovin. Proto by výrobci měli používat optimální materiály, co se funkce, hmotnosti i uhlíkové stopy týče. Uhlíkovou stopu lze v mnoha případech zmenšit například použitím plastu namísto kovu.

Příklad: Uhlíková stopa nerezové misky na salát je o cca 2,4 kg CO2 větší než u misky stejné velikosti, ovšem vyrobené z polypropylenu (PP). Volba PP je tedy desetkrát lepší, co se uhlíkové stopy a hmotnosti týče. 

Polykemi AB - zmenšite uhlíkovú stopu  

Polypropylen má menší uhlíkovou stopu než nerezová ocel.

 


Dalším příkladem je žaluzie vyrobená z hliníku s profilem 3 × 5 cm. Pokud nahradíme hliník ABS, uhlíková stopa se zmenší o 12 kg na metr produktu. 

„V případě, že je takovými žaluziemi vybavena velká kancelářská budova, je to obrovský rozdíl. Podle nás se výrobci a prodejci musejí chovat zodpovědněji a informovat zákazníky s předstihem tak, aby se zákazníci mohli s ohledem na klimatické otázky správně rozhodnout,“ tvrdí Palokangas.

Menší uhlíková stopa a vyšší úspory

Podle výzkumu společnosti Polykemi se při změně nového materiálu PA6 GF15 na PP GF15, což je v mnoha případech technicky možné, se zmenší uhlíková stopa o 6,9 kg CO2 na každý kilogram materiálu, což celkově znamená 75 procent. Pokud lze použít recyklovaný PP, zmenší se uhlíková stopa až o dalších 75 procent.

 „I nové vstupní materiály mohou mít na klima značný vliv. Kromě toho musíme počítat s nižší hustotou, takže na každý kilogram materiálu dokážeme vyrobit o 15 až 20  % více detailů. Znamená to vyšší ziskovost i lepší ekologické vlastnosti,“ konstatuje Palokangas.

„Optimální využití materiálů, to zdaleka není jen recyklace.“

Společnost Polykemi Group již více než 50 let úspěšně vyvíjí a vyrábí plastové díly z nového i recyklovaného plastového materiálu.

„S novými i recyklovanými plasty máme v Polykemi dlouholeté zkušenosti, dnes dokážeme účinek jednotlivých materiálů simulovat i virtuálně,“ dodává Palokangas.

Polykemi AB - zmenšite uhlíkovú stopu  

Nový simulátor firmy Polykemi zákazníkům umožňuje zmenšit uhlíkovou stopu výběrem vhodných materiálů pro výrobu.

 


„Díky svému know-how můžeme vyvíjet a vyrábět optimalizované materiály z hlediska životního prostředí, vlastností i nákladů. Při správném použití se všechny tři výhody sčítají.“

Materialsmart.info

Chcete vědět, jak firma Polykemi pomáhá zákazníkům při výběru nejlepšího materiálu pro jejich účely? Prohlédněte si nový web materialsmart.info. Na zjednodušené verzi simulátoru si mohou návštěvníci vyzkoušet různé kombinace materiálů a hned uvidí jejich dopad na klima. V kvízu si pak mohou vyzkoušet své znalosti. Kromě toho se seznámí s celou řadou vydařených a úsporných projektů. 

  • autor:
  • Polykemi AB
  • Polykemi AB

    Polykemi AB

    Termoplastické kompaundy, kompaundy plastů, termoplastické elastomery, granulát plastů, plastové kompaundy pro automotive.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník