Zpráva o stave evropského plastikářského průmyslu

Zpráva o stave evropského plastikářského průmyslu

PlasticsEurope pravidelně vydává zprávy o trhu s evropským plastikářským průmyslem. Nejnovější zpráva je „Plasty - Fakta 2020. Analýza evropské nejnovější produkce plastů, poptávky a údajů o odpadu.“

Táto správa poskytuje analýzu výroby, dopytu a nakladania s odpadom z plastových materiálov. Skúma najnovšie obchodné informácie o výrobe a dopyte, obchode, recyklácii a využití, ako aj o zamestnanosti a obrate v plastikárskom priemysle. Stručne povedané, táto správa poskytuje pohľad na príspevok plastikárskeho priemyslu k európskemu hospodárskemu rastu a prosperite. 

Po prudkom poklese výroby v dôsledku COVID-19 v prvej polovici roku 2020 sa výroba začala v druhej polovici roka opäť zotavovať. Výroba plastov v primárnych formách v krajinách EÚ-27 sa začala obnovovať v júni 2020. Oživenie nastalo v poslednom štvťroku 2020 a bude pokračovať v roku 2021. Avšak rýchlosť oživenia záleží na dopade COVID-19 a na dopyte po plastoch od dôležitých zákazníkov priemyselných odvetví ako automobilový priemysel alebo stavebníctvo.

Úroveň výroby pred pandémiou COVID-19 nebude dosiahnutá skôr ako v roku 2022.

plasticseurope graf

Odhadovaná miera rastu 2020: - 8,5%  
Index 2015 = 100, štvrťročne; očistené od sezónnych a pracovných dní.

Oranžová krivka: Výroba primárnych plastov
Krúžok: Priemerný ročný index; odhad na rok 2020


PlasticsEurope je popredné celoeurópske združenie, ktoré zastupuje výrobcov plastov pôsobiacich v európskom plastikárskom priemysle. Nájdeme ho v Bruseli, Frankfurte, Londýne, Miláne a v Paríži. Úzko spolupracuje s viac než 90% výrobcami polymérov v štátoch EÚ-27.

 

Celá správa Plasty - Fakty 2020 na stiahnutie v PDF.

  • autor:
  • PlasticsEurope


Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků