Zveřejnění databáze SCIP

14. září 2021 byla databáze SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)) zpřístupněna veřejnosti.

První veřejná databáze EU, která uvádí látky SVHC obsažené ve výrobcích, umožní spotřebitelům informovanější výběr při nákupu a pomůže zpracovatelům odpadů rozvíjet opakované použití předmětů a recyklaci materiálů.

Více info viz článek z webu ECHA: ECHA/NR/21/22, kde je také instruktážní video ohledně vyhledávání SVHC látek v této databázi nebo také informace na webu MPO v článku "Zveřejnění databáze SCIP – zjistěte si více o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích".

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník