Hodnocení rizik chemických látek – základy – Webinář

  • 19.02.2024 - 19.02.2024 | |
BOZP a Evropská legislativa REACH – souvislosti a dopady pro kontrolu rizik v pracovním prostředí. Limitní hodnoty EU – DNEL, DMEL. Kontrola expozice na pracovišti, opatření pro kontrolu rizik.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník