Základní pojmy

strana 1 z 1
 • Technické normy a plasty

  • 12.06.2015

  Jste výrobcem, dovozcem nebo uživatelem plastových výrobků nebo dodavatelem surovin pro jejich...

 • Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)

  • 13.11.2014

  Aktualizácia...

 • Obecná bezpečnost výrobků

  • 09.07.2014

  S ohledem na směrnici evropske parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků byla v Úrední vestník EU zveřejněním následující prováděcí...

 • Bezpečnost hraček

  • 09.07.2014

  Směrnice evropske parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček byla...

 • Zákon o obalech a právní předpisy upravující oblast obalů a odpadů z obalů v SR

  • 03.07.2014

  Souhrn nejdůležitějších zákonů, které souvisejí s problematikou odpadů, zejména s problematikou odpadů z...

 • CLP

  • 28.05.2014

  Klasifikace nebezpečných chemických látek a...

 • Nanomateriály

  • 28.05.2014

  Nanomateriály jsou podle doporučení, které přijala Evropská komise, materiály, jejichž hlavní složky mají rozměr 1 až 100 miliardtin...

 • Obecná bezpečnost výrobků

  • 28.05.2014

  Evropské právní předpisy zajišťují vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. Na produkty uvedené na trh v rámci vnitřního trhu se vztahují obecné bezpečnostní...

 • Chemická bezpečnost výrobků

  • 28.05.2014

  Existuje široká škála různých chemických látek používaných v běžných výrobcích a mnohé nebezpečné látky se šíří do životního prostředí z výroby, používání a likvidace výrobků. Součástí nakládání s chemikáliemi v právních předpisech EU týkajících se bezpečnosti výrobků je i nakládání s odpady,...

 • REACH

  • 27.03.2014

  Európska chemická legislatíva...

strana 1 z 1
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník