Aktuálně v legislativě

strana 1 z 4


 • Povinnost oznamování

  • 14.12.2018

  Povinnost oznamování (podle čl. 7 nařízení REACH) pro dovozce a výrobce předmětů obsahující níže uvedenou SVHC látku je do 27. 12. 2018. Tato povinnost se týká níže uvedených 10 SVHC látek (zařazených do Kandidátského seznamu 27. 6....

 • Harmonizované normy v září 2018

  • 26.10.2018

  V Úředním věstníku EU byly v září zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Harmonizované normy v srpnu 2018

  • 20.09.2018

  V Úředním věstníku EU byly k 10.8.2018 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Harmonizované normy v červenci 2018

  • 19.07.2018

  V Úředním věstníku EU byly k 18. 7. 2018 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Rozšíření Kandidátského seznamu

  • 17.07.2018

  Dne 27. 6. 2018 agentura ECHA (Evropská chemická agentura) rozšířila Kandidátský seznam (KS) o deset SVHC látek (látek vzbuzující velmi vážné obavy), nyní KS obsahuje 191...

 • Materiály a předměty z plastů určených pro styk s potravinami

  • 27.06.2018

  Bylo vydáno nařízení Komise (EU) 2018/831 ze dne 5. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s...

 • Harmonizované normy v červnu 2018

  • 20.06.2018

  V Úředním věstníku EU byly k 15. červnu 2018 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných...

 • Evropská Komise připravuje změnu záznamů u čtyř ftalátů v příloze XIV nařízení REACH

  • 07.06.2018

  5. 6. 2018 na webové stránce ECHA byla jménem Evropské komise zahájena veřejná konzultace ke změně záznamů u čtyř ftalátů v příloze XIV nařízení...

 • Nové změny přílohy XVII nařízení REACH

  • 30.05.2018

  Nařízení Komise (EU)2018/588: doplňuje novou položku č. 71: 1-methylpyrrolidin-2-on (NMP) CAS 872-50-4, ES 212-828-1, omezení se týká uvádění na trh NMP jako látky samotné nebo ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší a výroby nebo použití NMP jako látky samotné nebo ve směsích v koncentraci...

strana 1 z 4
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník