Polymery 2024

  • 01.10.2024 - 04.10.2024 | Stará Lesná | Slovensko
Po čtyřech letech připadl úkol organizovat Slovensko-českou konferenci Polymery 2024 slovenským partnerem z Ústavu polymerů SAV, v. v. i.. Vzhledem ke zvýšené účasti zahraničních polymerních chemiků a fyziků na předchozí akci organizované českými partnery z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR jsme se rozhodli organizovat konferenci v mezinárodním formátu.


Ako miesto konania 13-teho ročníka konferencie Polyméry 2024, ktorá sa uskutoční v termíne 1. - 4. októbra 2024, sme zvolili hotel Academia v Starej Lesnej, kde začiatok jesene vytvára krásnu tatranskú atmosféru.

Cieľom tejto konferencie vždy bolo nielen prezentovať najnovšie vedecké výsledky a výstupy účastníkov, ale aj vytvárať nové vedecké kontakty a prehlbovať spoluprácu medzi Ústavom polymérov SAV, v. v. i. a Ústavom makromolekulárnej chémie AV ČR.

Konferencia Polymers 2024  
  

Okrem širokého zamerania tém konferencie pokrývajúcich základný a aplikovaný výskum realizovaný experimentálnymi alebo teoretickými prístupmi je priestor aj pre prezentáciu produktov kolegov z komerčnej sféry.

Registrácia na konferenciu » 

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník