Informační inovační seminář

  • 28.04.2011

EurActiv.sk a Národní agentura pro rozvoj malého a středního podnikání (NARMSP) si Vás dovolují pozvat na Informační inovační seminář v rámci projektu "Podpora inovací v slovenském malých a středních podnicích". Na semináři vysúpi se svým příspěvkem i ředitel Automobilového klastru Ing. Štefan Chudoba, PhD.

Informačný inovačný seminár o podpore inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch sa uskutoční dňa  12. mája 2011 v Hotely INKA, V. Clementisa 13, Trnava. Účasť na seminári je bezplatná. Seminár je určený pre podnikateľov, členov akademickej a vedecko-výskumnej obce

Bližšie informácie spolu s programom nájdete na pozvánke

Projekt sa realizuje v rámci siete Enterprise Europe Network, ktorá od februára 2008 poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií  výskumu. Sieť združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou

  • autor:
  • Automobilový klaster – západné Slovensko
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník