OBALY OD A PO Z

  • 10.11.2015 - 10.11.2015 | Banská Bystrica | Slovensko
Seminář je zaměřen na základní povinnosti vyplývající ze zákona o obalech. Lektori budou obchodník a environmentální konzultant z NATUR-PACK. Semináře jsou určeny pro všechny zájemce a jsou bezplatné.

Prehľad povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch - prepojenosť na nový zákon o odpadoch

  • Legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov
  • Výklad základných pojmov
  • Registračná, evidenčná a ohlasovacia povinnosť
  • Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
  • Označovanie obalov a zálohované obaly na nápoje
  • Program prevencie
  • Evidencia obalov
  • Najčastejšie otázky a ich riešenie z pohľadu MŽP
  • Povinnosti výrobcu a dovozcu voči Recyklačnému fondu


Najbližšie semináre OBALY OD A PO Z:

Bratislava
Dátum: 7.10.2015 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 30.9.2015
- Registrácia

Košice
Dátum: 22.9.2015 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 16.9.2015
- Registrácia

Žilina
Dátum: 13.10.2015 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 6.10.2015
- Registrácia

Poprad
Dátum: 14.10.2015 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 7.10.2015
- Registrácia

Nitra
Dátum: 3.11.2015 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 27.10.2015
- Registrácia

Banská Bystrica
Dátum: 10.11.2015 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 3.11.2015
- Registrácia

Trenčín
Dátum: 6.10.2015 - Deň: Streda - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 29.9.2015
- Registrácia


www.naturpack.sk

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník