OptiXs, s.r.o. - Jak na laserové svařování plastů

OptiXs, s.r.o. - Jak na laserové svařování plastů

Laserové svařování plastů má oproti jiným metodám spojování několik výhod, ale jeho správná implementace vyžaduje znalost technologie a často je přínosem diskuse se znalým dodavatelem zařízení již na počátku vývojového cyklu výrobku.

Plasty mají oproti jiným materiálům několik jedinečných vlastností a výhod. Patří mezi ně vysoký poměr pevnosti a hmotnosti, mechanická pružnost, odolnost proti korozi, biokompatibilita, elektrická a tepelná izolace a v některých případech i optická průhlednost. Z hlediska výroby lze plastové díly často vyrábět různými formovacími technikami. Tyto metody nabízejí vysokou výrobní kapacitu a nízké jednotkové náklady.

To vše vedlo k většímu využití plastů v tak rozmanitých oblastech, jako jsou obaly, výroba automobilů, mikroelektronika a zdravotnické prostředky. Společným požadavkem mnoha těchto aplikací je spojování dvou nebo více plastových dílů při montáži výrobku. U aplikací zahrnujících sofistikované výrobky, jako jsou lékařské implantáty a elektronické senzory, musí být toto spojování provedeno s vysokou mechanickou přesností, minimální tvorbou úlomků částic a vynikající pevností spoje.

Při velkosériové výrobě se obvykle používá některý z druhů svařování, nikoli pouhé lepení. Je to proto, že svařování lze obvykle provést mnohem rychleji a přesněji než lepení a vytváří pevnější a spolehlivější spojení.

"Rostoucí používání polymerových dílů, zejména u vysoce přesných výrobků, vede výrobce k hledání technologií spojování, které nabízejí lepší svary, vyšší výrobní výkon a nižší náklady."

V průmyslové výrobě se používá mnoho různých metod svařování plastů. Obvykle se jedná o selektivní tavení materiálu pomocí tepla, třením nebo vibracemi, nebo pomocí chemických rozpouštědel. Každá z těchto technik má své výhody a použití. Laserové svařování polymerů je stále oblíbenější pro nejnáročnější aplikace, protože přináší jedinečnou kombinaci výhod. Mezi ně patří:

 Přesnost

Vysoce lokalizovaná aplikace laserové energie způsobuje malé nebo žádné změny velikosti dílů, zaručuje malé rozměrové tolerance a lze použít u složitých tvarových dílů.

 Opakovatelnost

Laserový proces je ze své podstaty vysoce konzistentní a lze jej přesně regulovat pomocí zařízení pro monitorování procesu.

 Kvalita svaru

Svarové spoje jsou úzké a kosmeticky vynikající (bez otřepů) a následné zpracování je nutné jen zřídkakdy.

 Pevnost svaru

Laserové svařování poskytuje pevný svar, který je bez mezer a může zajistit hermetické utěsnění.

 Nízká kontaminace

Při laserovém svařování se nepoužívají přídavné materiály a nevznikají prakticky žádné nečistoty ani zplodiny.

 Rychlost

Proces laserového svařování je rychlý a dobře se automatizuje


Základy laserového svařování plastů

Laserové svařování plastů využívá laser jako zdroj tepla k roztavení materiálu. Existuje mnoho různých způsobů, jak to lze provést v závislosti na spojovaných materiálech, specifických požadavcích aplikace a různých výrobních aspektech, jako jsou náklady nebo rychlost.

Jedna z nejužitečnějších a nejčastěji používaných technik se nazývá "svařování transmisním laserem" (TTLW). Tato metoda spočívá ve spojování jednoho dílu z průhledného plastu s druhým, který je neprůhledný. V tomto případě se pojmy "průhledný" a "neprůhledný" konkrétně vztahují k tomu, zda díly pohlcují nebo propouštějí vlnovou délku použitého laseru, nikoliv zda jsou vizuálně průhledné nebo neprůhledné pro lidské oko.

 CactuX s.r.o. 
 Při svařování TTLW prochází laserový paprsek průhlednou plastovou částí a je absorbován
 neprůhlednou částí pod ní. Tím se spodní díl zahřeje a roztaví, čímž se díly svaří
 

 

TTLW lze provádět několika různými způsoby v závislosti na velikosti a tvaru dílu, požadované rychlosti průchodu, požadované kvalitě a vlastnostech svaru a dalších faktorech. Jeden z nejužitečnějších a nejuniverzálnějších způsobů se nazývá kvazi-simultánní svařování.
Při kvazi-simultánním svařování jsou dva díly buď upnuty k sobě, nebo se dostanou do přímého kontaktu, přičemž volný díl je nahoře. Laser je zaměřen dovnitř skrz průhlednou část a dolů směrem k neprůhledné části. Neprůhledný polymer absorbuje laserové světlo, zahřeje se a roztaví. Teplo z něj roztaví i část čiré části. Laserový paprsek je rychle skenován, aby se vykreslil vzor požadovaného svaru. To má za následek současné roztavení celé dráhy svaru (odtud název). Po roztavení celé dráhy svaru se laser vypne a roztavený materiál se rychle zpevní a vytvoří svarový spoj. Kvazi-simultánní TTLW je rychlá, univerzální metoda, která poskytuje vynikající spoje a vysokou výrobní kapacitu. Je nejužitečnější pro svary, které jsou zcela v jedné rovině (ploché) nebo mají jen malé výškové změny.

"Společnost Coherent vyrábí laserové systémy pro svařování polymerů, které lze snadno integrovat do výrobního prostředí."

Jak dosáhnout úspěchu

I když je metoda kvazi-simultánního svařování nejběžnější, nejedná se o jedinou metodu. Volba vhodné svařovací metody závisí na mnoha faktorech včetně tvaru svařovaného dílu. Jiná metoda bude vhodná pro svařování plastových hadiček, jiná například plastové krabičky svařované metodou zborceného žebra. Záleží také na použitých materiálech a dalších faktorech.

Obecně lze říci, že laserové svařování umožňuje přesné spojování plastových dílů a je nákladově efektivní metodou v širokém rozsahu výrobních objemů. Může pomoci splnit slib, že plasty sníží náklady, ušetří hmotnost a poskytnou pokročilou funkčnost v široké škále výrobků. A pokud nemáte dosud zkušenosti s implementací laserového svařování, obraťte se na nás. Ve spolupráci s aplikačními laboratořemi Coherent vám navrhneme vhodný laser i metodu svařování a pomůžeme s implementací tohoto procesu již od samého počátku.

  • autor:
  • OptiXs, s.r.o.
  • OptiXs, s.r.o.

    OptiXs, s.r.o.

    Laserové svařování, navařování, gravírování, řezání plastů, laserové řezání, servis laserů, měřící systémy, měření, svařování plastů laserem.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník