Plastikářské semináře

  • 30.09.2011

V první polovině listopadu bude firma Plasty Gabriel pořádat dva jednodenní semináře


1.Odstraňování závad plastových dílů vyráběných vstřikováním, 09.11.2011, Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, Studentská 2.

2.Praktické využití počítačových simulací Cadmould 3D-F při návrhu vstřikovacích forem, 10.11.2011, rovněž Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, Studentská 2.

První seminář je určený všem, kteří se chtějí dozvědět něco nového o problematice vzniku závad na plastových dílech a chtějí se naučit tyto závady odstraňovat. Bližší informace: přiložený program semináře 9.11.2011 a závazná přihláška .

 
Druhý seminář (10.11.2011) Vám umožní, abyste si při práci se softwarem Cadmould ověřili vliv polohy vtoků a temperace tvarové dutiny na výsledné deformace, vliv tloušťky stěn na tečení taveniny, možnosti výpočtových optimalizací a podobně. Tento seminář se bude konat v počítačové učebně Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Blíže opět přiložený program 10.11.2011 a přihláška .

 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
Ing. Jiří Gabriel
www.cadmould.cz

  • autor:
  • Ing. Jiří Gabriel
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník