Semináře

Kalendář výstav a veletrhů z oblasti zpracování plastů, plastových obalů, strojů a technologií.

strana 1 z 4
 • REACH registrace - praktický seminář

  • 16.01.2018 - 16.01.2018

  Seminář je určen pracovníkům zodpovědným za management chemických látek, registraci chemických látek, zajištění nákupu surovin pro výrobu, dovozcům a výrobcům chemických látek a směsí...

 • Future of Polyolefins 2018

  • 17.01.2018 - 18.01.2018

  Šestý ročník Future of Polyolefins 2018 (Budoucnost polyolefinů), který organizuje agentura ACI, se uskuteční v Dusseldorfu,...

 • Konference Brno Průmysl 4.0

  • 23.01.2018 - 23.01.2018

  2. ročník mezinárodní B2B konference Brno Průmysl...

 • Celní právo EU A SR

  • 26.01.2018 - 26.01.2018

  Jednodenní seminář zaměřený na legislativní stav celních předpisů EU a SR. Poskytnout účastníkům informace o relevantních změnách v celních předpisech EU a ČR, které byly realizovány od...

 • CLP a klasifikace chemických směsí - praktické cvičení (SK)

  • 30.01.2018 - 30.01.2018

  Seminář je věnován povinnostem v souvislosti s platnou chemickou...

 • Kurz č. 1 - Základy technologie vstřikování plastů v ČR

  • 30.01.2018 - 01.02.2018

  MAPRO spol. s.r.o., Bystrovany 211, 779 00...

 • TRENDUSTRY 2018

  • 13.02.2018 - 14.02.2018

  TRENDUSTRY je první konference na Slovensku zabývající se digitalizací výrobního podniku v celém rozsahu jeho...

 • Kurz č. 5 - Ovládání a programování robotů Tecno Matic Compact

  • 13.02.2018 - 15.02.2018

  MAPRO spol. s.r.o., Bystrovany 211, 779 00...

 • European Biopolymer Summit 2018

  • 14.02.2018 - 15.02.2018

  Dvoudenní událost spojuje vedoucích pracovníků, klíčových odborníků z oblasti průmyslu, výzkumníků a výrobců bioplastů, aby si vyměňovaly své zkušenosti a výsledky výzkumu ve všech aspektech v této oblasti, nejnovější inovace a...

 • Jak si zajistit dodavatelské a odběratelské rizika

  • 14.02.2018 - 14.02.2018

  Cílem semináře je získání informací o možnostech zabezpečení dodavatelských a odběratelských rizik. Získání komplexních informací souvisejících s používáním bankovních platebních a zajišťovacích nástrojů v obchodním vztahu. Kdy je vhodné jednotlivé bankovní nástroje použít. Na co je třeba si dát...

 • Soutěž pro studenty

  • 14.02.2018 - 14.02.2018

  Dne 14.2.2018 v 9.00 se bude konat celodenní soutěž studentů - "3D modelování v SOLIDWORKS", kterou pořádá společnost Schier Technik Slovakia s.r.o. ve spolupráci s SOŠ strojnickou Bánovce nad...


 • Výrobky a průmyslové produkty - požadavky chemické a související legislativy

  • 20.02.2018 - 20.02.2018

  Seminář je určen pracovníkům zodpovědným za výrobkovou politiku, manažerem prodeje, řídícím pracovníkům, odborníkům zabezpečujícím kvalitu výrobků, komunikaci v dodavatelském řetězci, vedoucím pracovníkům výroby...

 • Bankovní záruky - jak je používat v obchodních vztazích

  • 20.02.2018 - 20.02.2018

  Cílem semináře je získání komplexních informací souvisejících s problematikou bankovních záruk se zaměřením na potřeby stavebních společností, developerských společností; importérů a exportérů. Pochopení podstaty tohoto zajišťovacího bankovního nástroje, vhodnosti a výhodami jeho použití k...

 • Novelizace zákonů v oblasti ochrany zdraví při práci a jejich uplatnění v praxi

  • 21.02.2018 - 21.02.2018

  Cílem semináře je seznámit se s povinnostmi zaměstnavatele, praktické zkušenosti, zavedení legislativního procesu do...

 • INTRASTAT - SK

  • 22.02.2018 - 22.02.2018

  Cílem semináře je informovat účastníky semináře o systému INTRASTAT - SK a jeho uplatňování v praxi a změnách v roce...

 • REACH registrace - praktický seminář

  • 27.02.2018 - 27.02.2018

  Seminář je určen pracovníkům zodpovědným za management chemických látek, registraci chemických látek, zajištění nákupu surovin pro výrobu, dovozcům a výrobcům chemických látek a směsí...

 • Trendy projektování a zlepšování montáže

  • 01.03.2018 - 01.03.2018

  Většina výrobků se skládá z různých částí, které jsou spojeny s ostatními, aby vytvořily hotový výrobek, který oslovuje svého zákazníka. A proto, je montáž důležitou součástí každého...

 • Nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů podle GDPR

  • 06.03.2018 - 06.03.2018

  Seminář je zaměřen na poskytnutí informací ohledně změn při zpracovávání osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (dále...

 • 5th World Elastomer Summit

  • 07.03.2018 - 08.03.2018

  For its 5th edition, the World Elastomer Summit will return to Dusseldorf, Germany on the 7th & 8th March...

 • REACH manažer kurz (SK)

  • 13.03.2018 - 14.03.2018

  Kurz má za úkol seznámit účastníky s relevantními aspekty legislativy REACH a CLP, z pohledu průmyslového podniku, čili subjektu odpovědného za její...

 • NEWMATEC 2018

  • 13.03.2018 - 14.03.2018

  Svaz automobilového průmyslu Slovenské republiky Vás zve na 4. ročník konference...


strana 1 z 4
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník