• Úvod
  • Odborné články
  • Spolupráce společností INEOS Styrolution, EGN a Tomra na recyklaci polystyrenového odpadu

Spolupráce společností INEOS Styrolution, EGN a Tomra na recyklaci polystyrenového odpadu

Spolupráce společností INEOS Styrolution, EGN a Tomra na recyklaci polystyrenového odpadu

Společnosti INEOS Styrolution, globální lídr ve výrobě styrenů; Tomra, přední společnost zaměřená na transformaci odpadu; a EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein, německá recyklační firma, oznámily průlomový projekt, jehož cílem je přeměna polystyrenového spotřebitelského odpadu na recyklovaný polystyren vhodný pro použití v potravinářských obalech.

EGN, dceřiná společnost SWK AG, vybuduje na zelené louce nejmodernější závod na pokročilou mechanickou recyklaci s kapacitou zpracování 40 kt spotřebitelského polystyrenového odpadu ročně. Očekává se, že půjde o první velkokapacitní zařízení svého druhu. Společnost EGN bude provádět třídění a promytí shromážděného materiálu, společnost INEOS Styrolution pak bude zodpovědná za proces „superčištění“ (super-cleaning), čímž bude zajištěn soulad s požadavky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) na materiály určené pro styk s potravinami.

Nový závod bude stát v německém Krefeldu. Jeho spuštění se očekává v polovině roku 2025 a umožní společnosti INEOS Styrolution poskytování služeb zákazníkům v komerčním měřítku.

Projekt doplňuje dohoda se společností Tomra o poskytnutí třídicí technologie a vstupních surovin. Společnost Tomra Feedstock bude shromažďovat polystyrenový odpad z potravinářských obalů a bude jej dodávat do nového závodu v německém Krefeldu.

Pierre Vincent, generální ředitel společnosti EGN, uvedl: „Sdílíme se společností INEOS Styrolution stejnou vizi, jíž je uzavření kruhu recyklace polystyrenu v kvalitě vhodné pro styk s potravinami. Očekávám, že tuto novou možnost bude využívat zejména mlékárenský průmysl, protože díky mechanické recyklaci bude možné získat z jogurtového kelímku nový jogurtový kelímek a dosáhnout tak u tohoto materiálu skutečného oběhového hospodářství.“

Jürgen Priesters, generální ředitel společnosti Tomra Feedstock, dodal: „Jsme hrdí na to, že svým dílem přispějeme ke vzniku tohoto prvního zařízení na mechanickou recyklaci polystyrenu určeného pro styk s potravinami v komerčním měřítku. Polystyren má pro mechanickou recyklaci polystyrenu používaného v obalech potravinářských výrobků vhodné složení. Společnost Tomra Feedstock si klade za cíl zajistit pro polystyren skutečnou cirkularitu.“

INEOS Styrolution: recyklácia polystyrénu 
  

Steve Harrington, generální ředitel společnosti INEOS Styrolution, k tématu dodal: „V našem odvětví se jedná o vzrušující krok vpřed. Naše tři společnosti do projektu přinášejí vzájemně se doplňující odborné znalosti. Díky této jedinečné spolupráci budeme zákazníkům schopni dodávat vysoce kvalitní polystyren vyhovující zásadám cirkulární ekonomiky a vyráběný s výrazně nižší uhlíkovou stopou. Již nyní zaznamenáváme velký zájem zákazníků a vlastníků značek o dlouhodobé kontrakty.“

Klíčová fakta o recyklaci polystyrenu

Pokročilý proces mechanické recyklace těží z přirozených vlastností polystyrenu, které z něj činí materiál vhodný pro skutečnou cirkulaci.

Je prokázáno, že je polystyren jedním z nejlépe tříditelných plastů v tocích odpadu a jedním ze dvou polymerů, které mohou mechanickou recyklací dosáhnout parametrů požadovaných u materiálů určených pro styk s potravinami. Materiál je prakticky neomezeně recyklovatelný a udržuje si profil parametrů i po mnoha cyklech mechanické recyklace na úrovni původní kvality. V toku odpadu vykazuje polystyren díky svým vlastnostem velmi nízké vstřebávání znečišťujících látek.

Lze očekávat, že v blízké budoucnosti bude významné procento obalů v potravinářském průmyslu realizováno z recyklovaného materiálu. Investice do komerčního rozšíření recyklace polystyrenu povedou k růstu podílu na trhu a ke snížení daní z obalů a licenčních poplatků v zemích, kde je taková legislativa zavedena.

  • autor:
  • INEOS Styrolution Group GmbH


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník