Technologie vstřikování II.

  • 26.10.2023 - 27.10.2023 | Poprad | Slovensko
Firma SimulPlast, odborník v oblasti vstřikování plastů, Vás zve na školení Technologie vstřikování II. v Popradu 26.10. – 27.10.2022. Školení je určeno pro absolventy školení Technologie vstřikování I., k prohloubení jejich znalosti z principů konstrukce a fungování vtokové a chladící soustavy, deformací plastů a řešení některých speciálních poruch plastových výrobků.

Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I., na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov.

Program:

  1. Vtoková sústava – dimenzovanie
  2. Prvky chladiacej sústavy a ich efektivita
  3. Deformácie plastových výrobkov, ako im predchádzať
  4. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)
  5. Interaktívne riešenie problémov na výliskoch
  6. Prípadové štúdie riešené účastníkmi kurzu pod vedením trénera

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb. V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú  prihlášku. Obratom dostanete potvrdenie o prijatí objednávky a ďalšie pokyny ku školeniu.

Úspešní absolventi získajú certifikát o absolvovaní školenia.

Termín školenia: 26.10. – 27.10.2022 začiatok o 8:00 hod

Miesto  konania: Stredné odborné učilište služieb SZVD, Široká 61, 058 01 Poprad

Cena: 350 €/účastník. Cena je uvedená bez DPH.

Online prihláška »

Ak vám nevyhovuje prihláška v online, tu si ju môžete stiahnuť vo formáte pdf. Po vyplnení ju prosím pošlite na e-mail simulplast@simulplast.sk.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník