• Úvod
  • Aktuality
  • VALPLAST SK, spol s.r.o. organizuje první Granic Technický Seminář na Slovensku

VALPLAST SK, spol s.r.o. organizuje první Granic Technický Seminář na Slovensku

  • 11.03.2019

Cílem semináře je představit široké možnosti využití minerálních masterbatchí značky Granic zejména při výrobě fólií. Společnost VALPLAST SK, spol. s r.o. představí konkrétní řešení, receptury, uvede rozdíly mezi jednotlivými produkty Granic a jejich vliv na výsledný produkt.

Súčasťou prezentácií budú príklady z praxe a laboratórne výsledky meraní rôznych fyzikálno-mechanických vlastností fólií (odolnosť proti pretrhnutiu, bariérové vlastnosti, vplyv na pevnosť zvaru,...) Minerálne masterbatche (ale aj farby, či iné aditíva) majú často výrazne vyššiu hustotu ako základná surovina, preto spoločnosť VALPLAST SK venuje značnú pozornosť vhodnému spôsobu dávkovania. Práve výška a presnosť dávkovania sú základnými predpokladmi pre dosiahnutie požadovaných výsledkov (či už je dôvodom použitia ekonomická úspora, ovplyvnenie mechanických alebo optických vlastností). Časť prezentácií bude preto o veľmi presných gravimetrických dávkovačoch Movacolor. V prípade záujmu o odskúšanie bude fyzicky vystavený funkčný jedno-komponentný dávkovač MC Balance. V neposlednom rade Vám spoločnosť VALPLAST SK predstaví aj najnovšie trendy v oblasti efektívnych a ekologických spôsobov chladenia procesnej vody a vzduchu prostredníctvom chladiacej techniky od Eurochiller.

Miesto: Hotel TENIS, Zvolen

Dátum: 17.4.2019, začiatok o 10.00, registrácia účastníkov od 9.00

Seminár je venovaný výrobným technológom, R&D pracovníkom, nákupcom, ako aj riadiacim pracovníkom a vlastníkom spoločností.

Ďalšie informácie:

- účasť na seminári je bezplatná,
- prihláste sa prostredníctvom online formulára: http://bit.ly/GTS_Zvolen
- všetky prednášky budú prebiehať v slovenčine,
- všetci účastníci budú mať coffee break a obed,
- počas coffe breakov a obednej prestávky budú prichystané vzorky označených fólií, ktoré si môžete prezrieť a poradiť sa s technickými odborníkmi spoločnosti VALPLAST ohľadom Vašej konkrétnej požiadavky,
- počet miest je obmedzený,
- termín podania prihlášok: 15. marca 2019,
- jedna prihláška platí pre 1 osobu, v prípade väčšieho počtu účastníkov vyplňte prosím samostatnú prihlášku pre každého účastníka,
- v prípade Vášho záujmu o zabezpečenie nocľahu zo 16. na 17. apríla sa prosím obráťte na spoločnosť VALPLAST SK

Veľmi pozitívne skúsenosti s rovnakým konceptom seminárov má spoločnosť VALPLAST z Poľska a z Českej republiky, kde už podobné technické semináre organizovala a boli veľmi úspešné. Klienti oceňovali najmä obsahovú náplň prezentácií aj formu, ktorou boli konkrétne informácie podávané. Nové poznatky obratom využili vo svojich výrobách.

Pozn.: Seminár je určený predovšetkým pre výrobcov fólií, ale v prípade záujmu sa môžete venovať aj iným plastikárskym aplikáciám ako napr. extrúzne nanášanie, vytláčanie, vstrekovanie, vyfukovanie dutých nádob, atď.

VALPLAST SK, spol. s r.o.

  • autor:
  • VALPLAST SK, spol. s r.o.
  • VALPLAST CZ, spol.s r.o.

    VALPLAST CZ, spol.s r.o.

    Různé druhy plastů a aditiv do plastů, kompaundů a masterbatchů nabízíme především formou výhradního technicko–obchodního zastoupení renomovaných výrobců.