Čínská asociace dodavatelů polymerů na Slovensku

  • 10.09.2013

Čínští výrobci polymerů plánují navštívit SR za účelem navázání kontaktů s potenciálními odběrateli v oblasti automobilového průmyslu (dodávka kompozitů polymerů).

Generálny tajomník Čínskej asociácie dodávateľov polymérov (China Synthetic Resin Supply and Sale Association, CSRA) p. He Xiang (HX) informoval obchodné oddelenie ZÚ Peking o zámere asociácie uskutočniť pracovnú návštevu SR v termíne 28. október 2013. CSRA združuje viac ako 500 členov z radov národných aj nadnárodných producentov širokého portfólia produktov syntetickej živice, teplom vytvrdenej živice, modifikovanej živice, technických  plastov atď., ako aj výskumné centrá v oblasti syntetických plastov (viď. profil CSRA v prílohe).

He Xiang prejavil záujem o sprostredkovanie stretnutí s potenciálnymi odberateľmi v oblasti automobilového priemyslu (dodávka kompozitov polymérov), ako aj s distribútormi polymérov (v zmysle predchádzajúcej požiadavky ZÚ Peking o sprostredkovanie kontaktu na overených dodávateľov týchto materiálov).

V prílohe pre ďalší postup zasielame zoznam 45 člennej delegácie CSRA vrátane profilov jednotlivých zúčastnených firiem. Vzhľadom na dostatočný čas spojený s prípravou delegácie prosíme o vyjadrenie záujmu do konca septembra 2013.

V prípade záujmu sa môžete obrátiť na pána Viktora Marušáka: vmarusak@zapsr.sk 

  • autor:
  • Silvia Sekerová, ZAP SR
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník