• Úvod
  • Aktuality
  • Švédská automobilka Volvo Car Košice spolupracuje s ministerstvem životního prostředí při výstavbě svého závodu

Švédská automobilka Volvo Car Košice spolupracuje s ministerstvem životního prostředí při výstavbě svého závodu

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Slovenské republiky Tomáš Taraba přijal na půdě Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky generálního ředitele švédské automobilky Volvo Car Košice Björna Helldéna, státní tajemnici Ministerstva dopravy Slovenské republiky Denisu Žilákovou a státního tajemníka Ministerstva hospodářství Slovenské republiky Kamila Šaška. Nejvýznamnější investice na Slovensku za poslední roky je v současné době ve fázi posuzování vlivů na životní prostředí.

Podpredseda vlády informoval zástupcov podnikateľskej misie o pripravovanej legislatívnej zmene, ktorá administratívne zjednoduší a urýchli procesy v konaniach. „Mojou ambíciou je predložil novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na schválenie parlamentu začiatkom budúceho roka,“ podčiarkol Tomáš Taraba. Rovnako zdôraznil, že ministerstvo životného prostredia má eminentný záujem na tom, aby investori zo Slovenska neodchádzali kvôli tomu, že na Slovensku sú prieťahy v konaniach nad rámec zákona.

Volvo Car Košice 
  


Témou diskusie bol aj tzv. goldplating, teda uplatňovanie prísnych kritérií, ktorých dodržiavanie nevyžaduje ani európska smernica o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Podľa šéfa envirorezortu je súčasný stav legislatívy v tejto oblasti alarmujúci. „Projekty sú posudzované podľa 20 rokov starého zákona. Niektoré zákonné lehoty sú takmer nesplniteľne krátke, iné zase príliš dlhé. Nemáme vyriešené základné otázky, napriek tomu si stanovujeme prísnejšie procesné požiadavky, než od nás Európska únia vyžaduje. Takýto stav je jednoducho dlhodobo neudržateľný,“ vysvetlil na stretnutí Taraba. Predstavitelia automobilky Volvo aj predstavitelia podnikateľskej misie ocenili aktivity envirorezortu v tejto oblasti.

Vicepremiér zároveň ubezpečil, že ministerstvo životného prostredia bude veľmi prísne rešpektovať všetky európske normy a bude ich presadzovať. Nepôjde však ďalej cestou, keď na Slovensku platili prísnejšie normy ako bol európsky štandard.

Aktéri dnešného rokovania sa dohodli na intenzívnejšej spolupráci a ďalších pracovných stretnutiach.

  • autor:
  • MŽP SR
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník