• Úvod
  • Aktuality
  • Aktuální otázky uplatňování technických předpisů EU v mezinárodním obchodě se zbožím

Aktuální otázky uplatňování technických předpisů EU v mezinárodním obchodě se zbožím

  • 12.04.2013

UMS SOPK a Nitranská regionální komora SOPK Vás zve na seminář, jehož cílem je poskytnout aktuální informace o legislativě a technických předpisech EU pro prokazování shody a vzájemné uznávané shody při uvádění technických výrobků na vnitřní trh EU, EHP a na trh v přidružených zemích EU.

Seminár má  prispieť k zvýšeniu právneho povedomia a odbornej spôsobilosti podnikateľov o uplatňovaní technikých predpisov pri príprave a realizácii zahranično-obchodných  prípadov, priniesť aktuálne informácie o povinnostiach podnikateľských subjektov vyplývajúcich z technických predpisov EÚ, týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov a ich uvádzania na Jednotný trh EÚ a pri medzinárodnom obchodde SR s tretími krajinami a umožniť podnikovým manažérom MaSP, výmenu skúseností a konzultovať prakické otázky a problémy z danej oblasti s kompetetnými odborníkmi.

Seminár je určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú určené technické výrobky na vnútorný trh EÚ, v EHP a na trh v pridružených krajinách k EÚ (t.j. výrobcovia, splnomocnení zástupcovia, dovozcovia a distribútori);

Dátum konania:      

18. apríl  2013 (štvrtok)

Miesto konania:      

Nitra, Akademická 4, AGROINŠTITÚT Nitra   

  • autor:
  • SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

    Slovenská obchodná a priemyselná komora

    SOPK - nezávislý reprezentant tržní ekonomiky, který chrání zájmy podnikatelských subjektů, podporuje jejich rozvoj a expanzi v národní evropské a globální dimenzi, zejména prostřednictvím ovlivňování tvorby podnikatelského prostředí.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník