• Úvod
  • Aktuality
  • Baťova Univerzita představuje Centrum polymerních systémů

Baťova Univerzita představuje Centrum polymerních systémů

  • 06.10.2014

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně představila na veletrhu v Brně Centrum polymerních systémů (dále CPS) a jeho dva výzkumné programy.

 CPS je výzkumnou jednotkou, která je budována od roku 2011 s pomocí prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt byl zahájen 1. ledna 2011 a přidělená dotace na projekt činila 754 042 805 Kč, přičemž 640 936 384,25 Kč zajistila EU a 113 106 420,75 šlo z rozpočtu ČR.

Personální a přístrojové zajištění Centra umožňuje nabízet spolupráci jak v základním, tak aplikovaném výzkumu a vývoji či inovacích formou společného projektu nebo zakázkami smluvního výzkumu. Vědeckovýzkumná činnost v CPS je rozdělena do dvou výzkumných programů, které se dále dělí na několik výzkumných směrů.

Činnosti Centra se koncentrují do oblasti přípravy, upravovatelství a charakterizace polymerních materiálů i plněných polymerních systémů, včetně návrhu a přípravy produktů na polymerní bázi. V Centru je možné zhotovit polymerní zkušební produkty, testovací vzorky, polotovary a další výrobky na zařízeních laboratorní a poloprovozní velikosti. Dále je možné provádět jejich analýzy řadou instrumentálních metod. Kromě výzkumných, vývojových a inovačních aktivit nabízí Centrum také možnosti vzdělávání pracovníků průmyslových podniků formou tematických kurzů nebo seminářů na zakázku.

  • autor:
  • Veletrhy Brno, a.s.
  • Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s., jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Jejich hlavní činností je pořádání veletrhů a výstav.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník