Celková výroba vozidel v ČR v roce 2013 poklesla

 • 23.01.2014
Celková výroba vozidel v ČR v roce 2013 poklesla

V České republice bylo za rok 2013 vyrobeno celkem 1 154 678 ks silničních vozidel, z toho 1 134 285 motorových a 20 393 přípojných. Je to o 3,84 % méně než v roce 2012. Produkce autobusů však byla nejvyšší v historii.

„Český automobilový průmysl prokázal i ve složitých podmínkách roku 2013 svou konkurenční schopnost, takže celkový pokles výroby vozidel byl nakonec nižší než by odpovídalo vývoji na evropských trzích. I přes uvedený pokles se jedná o historicky třetí nejvyšší výrobu osobních automobilů v ČR“, uvedl k dosaženým výsledkům prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.

Osobních automobilů bylo v roce 2013 na území ČR vyrobeno 1 128 473 ks, což oproti roku 2012 představuje pokles produkce o 3,90 %. Vývoj v jednotlivých tuzemských automobilkách byl v uplynulém roce z řady důvodů rozdílný, což se projevilo i na změně jejich podílu na produkci osobních automobilů. Podíl Škoda Auto na celkové výrobě osobních automobilů v ČR dosáhl v roce 2013 hodnoty 56,70 % (v roce 2012 to bylo 55,89 %), podíl HMMC Nošovice činil 26,90 % (v roce 2012 to bylo 25,81 %) a v TPCA Czech se tento podíl snížil z 18,30 % na 16,40 %.

U autobusů došlo k růstu výroby o 14,31 %. V roce 2013 bylo vyrobeno celkem 3 691 ks, což je historicky nejvyšší produkce v historii ČR i Československa. Před rokem 2013 bylo zatím nejvyšších počtů vyrobených autobusů dosaženo v roce 2011 (3 562 ks) a v roce 2008 (3 496 ks). Před rokem 1989 bylo dosahováno výroby přes 3 300 ks v letech 1985 až 1988, nejvíce (3 410 ks) to bylo v roce 1986. Podíl dvou hlavních tuzemských výrobců (Iveco CR a SOR Libchavy) na celkové výrobě autobusů za rok 2013 se v podstatě nezměnil (u Iveco CR činil podíl 85,75 %, to je o 0,13 procentního bodu méně než v roce 2012 a u SOR Libchavy dosáhl 12,87 %, což je oproti roku 2012 o 0,08 procentního bodu méně). Podíl ostatních výrobců pak činil 1,38 %.

   Výroba silničních vozidel v České republice 2013 / 2012


U nákladních vozidel
byl v souhrnu zaznamenán pokles produkce o  48,83 % a to z důvodu ukončení výroby ve společnosti Avia Ashok Leyland Motors (výroba v roce 2013 činila pouze 4 ks). Jediným výrobcem nákladních vozů v ČR je tak nyní pouze společnost TATRA Trucks, která vyrobila 763 vozidel, což oproti roku 2012 představuje nárůst produkce o 53,83 %.

K poklesu výroby došlo u motocyklů, kde firma JAWA Moto vyrobila 1 354 ks, což je o 41,61 % méně než v roce 2012. I přes uvedený pokles se jedná o druhou nejvyšší produkci motocyklů od roku 2009. Rovněž u velkých přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo po dvou letech růstu k poklesu výroby o 16,88 %. Celkem bylo dvěma rozhodujícími výrobci (PANAV a  SCHWARZMÜLLER) v roce 2013 vyrobeno 1 251 ks vozidel daných kategorií.

Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 19 142 ks, což je o 1 171 ks více než v roce 2012, růst produkce tak činil 6,52 %.

„Mohu říci, že výhledy pro rok 2014 jsou mírně optimistické. Vzhledem k současným prognózám předpokládám, že domácí výroba osobních automobilů se v roce 2014 může vrátit k  výsledkům dosaženým v roce 2012“, uzavírá Ing. Martin Jahn.

www.autosap.cz

 • autor:
 • Sdružení automobilového průmyslu ČR, foto: ŠKODA AUTO a.s.

  Fotografie  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník