• Úvod
  • Aktuality
  • Co musí splňovat obaly z plastů a plasty pro styk s potravinami z pohledu legislativy?

Co musí splňovat obaly z plastů a plasty pro styk s potravinami z pohledu legislativy?

V oblasti plastů pro styk s potravinami došlo ke schválení nového Nařízení komise (EU) 2020/1245. Týká se to především výrobců obalového materiálu: plastových fólií, kelímků, vaniček, kbelíků, PET lahví, přepravek či boxů.

PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS poďla ISO/IEC 17065:2012 č. osvedčenia 741/P-056. Poskytujú komplexné služby certifikácie plastových výrobkov.

Certifikácia plastov pre styk s potravinami

Certifikácia plastov pre styk s potravinami je proces, pri ktorom sa kontroluje zdravotná nezávadnosť daných plastov a obalov určených pre styk s potravinami. Všetky plasty, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, musia spĺňať prísne normy EU.

Aké kroky je potrebné podniknúť pre vybavenie certifikácie plastov pre styk s potravinami?
Na čo sa pripraviť?
Vyrábate plastové prepravky, boxy na potraviny, plastové fľašky alebo kelímky?

Náš akreditovaný certifikát preukáže, že Vaše výrobky a postupy vyhovujú národným, medzinárodným predpisom a normám (príklad certifikátu).


V prípade záujmu o certifikáciu sa obráťte na našich odborníkov.

  • autor:
  • PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník