Ekotoxikologické centrum nabízí CLP poster

  • 09.06.2015

CLP poster reflektuje nové označování a klasifikaci chemických látek a směsí - nařízení CLP. Informace o nových symbolech nebezpečnosti (piktogramu) by neměla chybět na žádném pracovišti / laboratoři. GHS piktogramy jsou zobrazeny ve srovnání se symboly původní legislativy. Ke piktogramem jsou přiřazeny standardní upozornění, bezpečnostní upozornění, označení pro přepravu ...

Objednávky na: http://www.ekotox.sk/ponuka-plagatov-a-odbornych-posterov


Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie na našich kontaktných adresách:

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Tomášikova 10/F

821 03  Bratislava, Slovenská republika

Tel/Fax.: +421 2 45943712 / 45945223

Pobočka Žilina, Alexandra Rudanaya 23, 010 01 Žilina

Tel.: 041/56 30 006

E-mail: ekotox@ekotox.sk

www.ekotox.sk, www.safearticles.eu

  • autor:
  • Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník