Ensinger s.r.o. rozšiřuje možnosti lehké montáže

  • 25.02.2015

Ensinger s.r.o. informujeme o rozšíření výrobních prostor pro divizi obrábění přesných plastových dílů.

Vážení obchodní přátelé,
s potěšením Vás informujeme o rozšíření výrobních prostor pro divizi obrábění přesných plastových dílů o 450 m2, které proběhne v roce 2015.

Obrábění přesných plastových dílů


Získané prostory využijeme dílem pro budoucí rozšíření strojního parku moderními CNC centry v následujících letech,  z části  pak už během letošního roku, kdy postavíme nové prostory pro montážní a dokončovací operace.

Velmi rádi pro Vás v budoucnosti zajistíme zejména:

  • Nákup a lisování ložisek do námi vyráběných plastových dílů.
  • Montáž závitových vložek, maznic, šroubů, kuliček atd. vč. zajištění předepsaným lepidlem.
  • Montáž zakázkově vyráběných kovových dílů (vč. povrchové úpravy) do vyráběných plastových dílů.
  • Montáž sestav a podsestav z plastových a kovových dílů.
  • Laserový nebo mikrobodový popis dílů.
  • Speciální balení dílů vč. označení etiketami.


Těšíme se na spolupráci.

Kontakty »

  • autor:
  • Ensinger s.r.o.