• Úvod
  • Aktuality
  • ENVI-PAK, člen Pro Europe, zve odbornou veřejnost na mezinárodní kongres Pro Europe v Bruselu

ENVI-PAK, člen Pro Europe, zve odbornou veřejnost na mezinárodní kongres Pro Europe v Bruselu

  • 16.09.2010

5. mezinárodní kongres PRO EUROPE, který se pod názvem "ZELENÝ BOD 2010: Zelená ekonomika v akci" uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2010 v kongresovém centru Square v Bruselu v Belgii pod záštitou Janeze Potočnika, evropského komisaře pro životní prostředí. Kongres se zaměří na vztah mezi managementem zdrojů a nakládáním s odpady, a také na to, jak kvalitní zavedení zásady odpovědnosti výrobců přispívá k důležitému posunu směrem k zelené ekonomice - a to z politického i hospodářského hlediska.

Na kongrese budú diskutované témy: 

Potreba implementácie a udržania zelenej ekonomiky štátmi EÚ
Pohľad na súčasný i budúci legislatívny rámec EÚ a dostupných nástrojov k ďalšiemu „ozeleneniu“ ekonomiky. Interakcia medzi legislatívna činnosťou a dobrovoľnými aktivitami podnikov.
 
Obaly a nakladanie s ostatnými odpadmi
Preskúmanie efektívnosti využívania prírodných zdrojov a recyklácie vo vzťahu k ekonomickému rastu. Diskutovať sa bude i o príležitostiach a výzvach nových obalových materiálov a dizajnu.
 
Zodpovednosť výrobcov – 20 rokov od jej vzniku

Pohľad na prínos tohto princípu k ekologizácii hospodárstva a udržateľnému rastu, a to nielen v rámci podnikania, ale aj inými formami, ako je podpora environmentálneho vzdelávania a občianstva.
 
V minulosti sa stal kongres PRO EUROPE očakávanou a vyhľadávanou príležitosťou pre stretnutie expertov zaoberajúcich sa súčasnou obalovou a odpadovou politikou EÚ a jej dopadov na životné prostredie.

Presný program kongresu je na internetovej stránke http://www.proeurope-congress.com/ . Účasť na kongrese je bezplatná.

Mgr. Katarína Kretter

 

  • autor:
  • ENVI-PAK
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník