• Úvod
  • Aktuality
  • EuPC reaguje na rozhodnutí Evropské unie o problematice plastových tašek

EuPC reaguje na rozhodnutí Evropské unie o problematice plastových tašek

  • 08.12.2014

V pátek 21. listopadu jednali zástupci členských států EU28 o výsledku dohody mezi Evropským parlamentem a Radou Evropy ohledně legislativy týkající se problematiky plastových tašek. Toto jednání je důsledkem legislativního návrhu Evropské komise ze dne 4. listopadu o redukci používání plastových tašek.

Zatiaľ čo EuPC (European Plastics Converters) privítal zámer Európskej komisie o redukcii plastových tašiek na trhu, zároveň verí. že dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou Európy je veľmi problematická z vnútrotrhovej perspektívy a spôsobí stratu množstva pracovných miest vo viacerých štátoch EÚ. Text dohody umožňuje členským štátom odchýliť sa od článku 18 (sloboda umiestňovať na trh) smernice o Obaloch a odpadoch z obalov. To môže spôsobiť škody na vnútornom trhu a vytvoriť množstvo právnych neistôt a súdnych procesov. Výsledkom dohody Parlamentu a Rady je príliš zložitý text, ktorý povedie k právnym predpisom poškodzujúcim ekonomiku EÚ, a to bez dosiahnutia cieľa pôvodného návrhu komisie.   

EuPC bude podporovať, ako alternatívu, povinné poplatky pre všetkých predajcov potravín v Európe, spolu s iniciatívami, ako sú napr. V- tašky (V-Bags Europe). Táto alternatíva povedie k  zohľadňovaniu životného prostredia bez toho, aby to malo negatívny dopad na ekonomický rast. EuPC sa preto bude aj naďalej presadzovať  pre zamietnutie návrhu smernice a jej nahradenie EU–rozšírenou dohodou a povinným spoplatnením plastových tašiek v mieste ich predaja.

Viac informácií »

  • autor:
  • red.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník