• Úvod
  • Aktuality
  • Investice a růst ekonomik ve světě potiahli zisk Skupiny SLOVNAFT

Investice a růst ekonomik ve světě potiahli zisk Skupiny SLOVNAFT

  • 02.06.2011

V prvním čtvrtletí 2011 (Q1 2011) dosáhla Skupina SLOVNAFT díky příznivým externím podmínkám pozitivní hospodářský výsledek v hodnotě 28 milionů EUR. Tento provozní zisk je očištěn o aktuálně náklady na zásoby, jejichž hodnota se mění podle ceny ropy na světových trzích.

Kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim zlepšenie prevádzkového výsledku bol priaznivý vývoj externého prostredia, najmä v podobe medziročne výrazne vyšších kótovaných cien motorových palív a základných plastov na medzinárodných burzách. Priemerná cena ropy vzrástla oproti prvému štvrťroku 2010 o 38 % a dosiahla 105 USD za barel. Nárast cien ropy a ropných produktov bol ovplyvnený okrem zvýšeného globálneho dopytu v dôsledku ekonomického oživenia vo svete aj stranou ponuky, na ktorú vplývala vyhrotená politická situácia a nepokoje v niektorých krajinách Blízkeho východu a Severnej Afriky.

Značný vplyv na hospodárenie mali aj kurzový zisk dosiahnutý na pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku a tiež pokračovanie dôslednej nákladovej disciplíny.
 „Na zlepšenie výkonnosti Skupiny SLOVNAFT sa okrem priaznivejšieho vývoja externého prostredia v ropnom priemysle podpísala aj investičná aktivita Skupiny z minulosti. Sme pripravení aj v nadchádzajúcom období podporovať výrobnú i predajnú aktivitu ďalšími kapitálovými výdavkami tak ako v prvom kvartáli tohto roka, keď spoločnosť preinvestovala 38 miliónov eur,“ povedal k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

V prvom štvrťroku 2011 významná časť investícií v celkovej hodnote 33 miliónov eur smerovala na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zlepšenie kvality výrobného procesu. Časť investícií smerovala aj do zlepšenia a zefektívnenia predajnej aktivity na domácom a zahraničných trhoch.
Vplyvom vyššieho dopytu po motorových palivách a vďaka bezporuchovosti výroby v rafinérii spoločnosť spracovala v Q1 2011 takmer 1,5 milióna ton ropy, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o 104 kt (8 %). Z celkového množstva vyrobených ropných produktov vyše ¾ Skupina SLOVNAFT exportovala na zahraničné trhy najmä do Česka, Rakúska, Poľska, Nemecka, Talianska, Maďarska a iných krajín.

Celkový maloobchodný predaj pohonných hmôt na Slovensku sa v Q1 2011 zvýšil o 7 % v porovnaní s Q1 2010 pričom spotrebu palív pozitívne ovplyvnili okrem iných faktorov aj východisková porovnávacia báza z minulého roka a silná priemyselná a exportná aktivita slovenských firiem. Na strane druhej utlmujúcimi faktormi boli zvýšená sadzba DPH, rozšírenie spotrebnej dane na bio komponenty, silný samotný rast medzinárodných cien biozložiek ako i nový príspevok Správe štátnych hmotných rezerv na budovanie systému núdzových zásob ropy a ropných produktov.

Zvýšený predaj motorových palív na domácom trhu Skupinou SLOVNAFT bol tiež odrazom snahy spoločnosti o posilnenie lojality zákazníkov a iných aktivít určených na posilnenie vnímania kvality produktov a služieb.

Ku koncu marca 2011 Skupina SLOVNAFT zamestnávala 3633 ľudí a prevádzkovala na území Slovenska 209 čerpacích staníc.
  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník