Jak ovlivní Industry 4.0 budoucí pracovní místa?

Jak ovlivní Industry 4.0 budoucí pracovní místa?

S pojmem Industry 4.0 je často spojována digitalizace a také otázky kolem trhu práce a pracovních míst. Podívejme se na to, co tento koncept s sebou přináší a jak nás v budoucnu dokáže ovlivnit.

Industry 4.0 je pojem, ktorý môžeme označiť ako 4. priemyselná revolúcia. Táto revolúcia pochádza z Nemecka a začala sa v roku 2011. Dôvodmi vzniku štvrtej priemyselnej revolúcie bola hlavne predchádzajúca ekonomická kríza a skutočnosť, že množstvo výrobných podnikov v Nemecku začalo presúvať výrobu do tretích krajín z dôvodu nákladovej efektívnosti. Na túto skutočnosť zareagoval nemecký výskumný zväz pre vedu a ekonomiku, ktorý vytvoril koncepciu s cieľom zachovania produkcie a udržania technologickej úrovne. Práve tento program niesol názov Industry 4.0. Koncepciu predstavili ako spoločenskú zmenu, ktorá prepojí sociálny, fyzický a virtuálny svet. Už z predchádzajúcej vety sa môžete domnievať, že jednu z dôležitých úloh v prípade tejto revolúcie zohráva internet a digitalizácia. Tento pojem sa neskôr rozšíril do celého sveta a v revolúcií úspešne pokračujeme vo všetkých sférach (nie len) života podnikov. Medzi základné prvky priemyslu zaraďujeme:

 • Vertikálne prepojenia inteligentných výrobných systémov, marketingu, logistiky, kde sa berie primárny ohľad na potreby zákazníka;

 • Horizontálnu integráciu prostredníctvom globálnych sietí, vrátane integrácie obchodných partnerov a spolupracovníkov, prípadne celosvetová spolupráca;

 • Aplikáciu techniky do celého životného cyklu výrobkov a služieb;

 • Zrýchlenie cez exponenciálne technológie, ktoré dostávajú vďaka revolúcii mimoriadny priestor (napr. senzory, čipy a pod.);

Inovácie vs. Industry 4.0
„Inovácia je schopnosť vidieť príležitosť v zmene, nie hrozbu.“ (Steave Jobs)

Ak sa ešte vrátime k troche histórie, tak je potrebné spomenúť, že ide skutočne o 4. priemyselnú revolúciu. Tie predchádzajúce boli orientované postupne na využívanie pary a mechanizácie, parnú výrobu, využitie počítačov a techniky. A tá dnešná dopĺňa digitalizáciu. Ak sa však začiatkom článku písalo, že ide o revolúciu celospoločenskú, tak to určite áno. Revolúcia nespôsobí „revolúciu“ len v podnikoch, kde sa začnú využívať moderné technológie. Z predchádzajúcich revolúcií je možné sledovať aj vzbury zamestnancov, ktorí sa (oprávnene) obávali o svoje pracovné miesta, ktoré nahradili stroje. Súčasnosť je rovnaká. Niektoré pracovné miesta môžu skutočne vďaka digitalizácii a automatizácii zaniknúť. Z tohto pohľadu naozaj ide aj o revolúciu na pracovnom trhu, na ktorú sa treba pripraviť. Portál podnikajte.sk popísal niekoľko pracovných pozícií, ktoré môžu byť ohrozené vďaka Industry 4.0. Ide napríklad o povolania:

 • Pracovník telemarketingu, kde pravdepodobnosť nahradenia umelou inteligenciou je až 99 %. Telemarketéri nemusia disponovať vysokou emočnou inteligenciou, čo v súčasnosti nahráva práve umelej inteligencii. V súčasnosti sa už môžeme stretnúť, že pri vybavovaní požiadaviek mobilných operátorov nás obsluhujú „roboti“.

 • Účtovník, fakturant sú pozície, kde sa pracuje s veľkým objemom dát. Množstvo z týchto činností sú v súčasnosti už automatizované. Softvér je vo väčšine lacnejší než ľudská práca, čo ho predurčuje k masívnemu využívaniu. Je potrebné zdôrazniť, že niektoré účtovnícke pozície vo vysokošpecializovanom odvetví budú zachované.

 • Recepčný – množstvo automatizovaných systémov dnes dokáže nahradiť „klasické“ úlohy recepčných. Preto sa do budúcna môžeme stretnúť s tým, že namiesto sympatickej recepčnej sa na nás bude usmievať robot.

 • Kuriér – pozícia, ktorá sa v súčasnosti teší veľkej obľube aj z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. Kuriérov však v budúcnosti nahradia roboti a doručovanie bude realizované aj prostredníctvom dronov.

 • Predavač – už v súčasnosti môžeme pozorovať trend nastupujúcich samoobslužných pokladní v obchodných reťazcoch. Budúcnosť patrí práve im.

Aké pozície opačne nie sú ohrozené?

 • Manažéri hlavným dôvodom ich neustálej potreby bude emocionálna inteligencia, ktorá je potrebná pre výkon povolania manažéra vo všetkých oblastiach.

 • Riaditelia – obdobne ako manažéri je potrebné, aby mali aj ľudskú stránku. Riaditelia reprezentujú podnik a definujú jeho víziu a misiu. Toto umelá inteligencia nedokáže.

 • Programátori – ide o náročnú prácu, ktorú je v prípade robota takmer nemožné, aby sa to naučil. Taktiež je potrebné, aby niekto vyvíjal našu budúcnosť v oblasti digitalizácie, robotizácie a umelej inteligencie.

 • Grafickí dizajnéri – nakoľko z časti ide o umeleckú a tvorivú prácu je veľmi malá šanca, že by mohla byť táto pozícia nahradená robotmi. Zákazník bude vždy vyžadovať splnenie požiadaviek podľa jeho zadaní.

Ako ste si mohli všimnúť, manažéri a programátori nebudú vo veľkej miere nahradení automatizovanou technológiou. Je to hlavne z dôvodu, že akejkoľvek umelej inteligencii doposiaľ chýba iná inteligencia – a to tá emocionálna, ktorá je mimoriadne dôležitá. Taktiež potrebujeme mať našu umelú inteligenciu pod kontrolou a na potrebujeme programátorov. Pracovný trh, ale taktiež aj slovenské školstvo musí reagovať na prichádzajúce zmeny. Je potrebné, aby školy vychovávali takých odborníkov, ktorí budú uplatniteľní v praxi. Opačne pre ľudí, ktorí prišli o prácu bude musieť štát zabezpečiť adekvátnu rekvalifikáciu.

Buď manažér, ktorí bude zohľadňovať inovácie a sledovať zmeny, ktoré prináša digitalizácia a jej výzvy. Zamestnanie manažéra nemôže stratiť ľudskú stránku.

 • autor:
 • red.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník