• Úvod
 • Odborné články
 • Konference Uniplast Brno zaměřena na perspektivy použití plastů v podmínkách cirkulární ekonomiky

Konference Uniplast Brno zaměřena na perspektivy použití plastů v podmínkách cirkulární ekonomiky

Konference Uniplast Brno zaměřena na perspektivy použití plastů v podmínkách cirkulární ekonomiky

Po loňské přestávce se ve dnech 15. a 16. září 2021 v Hotelu Tři věžičky nedaleko Jihlavy konala konference Formy, stroje a materiály. V tomto roce nesla podtitul Perspektivy použití plastů v podmínkách cirkulární ekonomiky. Konferenci již tradičně organizuje společnost UNIPLAST BRNO.

Konferenciu zahájil a účastníkov privítal Tomáš Filippi zo spoločnosti Cecho – Bohumil Cempírek s.r.o., ktorá v tomto roku patrila k hlavným partnerom podujatia.

S úvodnou prednáškou začal Ing. Aleš Hlavička zo spoločnosti RADKA International s.r.o., ktorý sa venoval téme perspektív použitia plastov v podmienkach cirkulárnej ekonomiky. Skonštatoval, že s dnešnými technológiami, so zreteľom na ekonomický aspekt celého procesu, je možnosť recyklácie väčšiny domového odpadu nemožná alebo neekonomická.

Akčný plán EU pre zelenú dohodu a obehové hospodárstvo predstavil ďalší prednášajúci, Ing. Ladislav Novák, CSc, ktorý zastupoval spoločnosť Česká technologická platforma pro udržatelnou chemii SUSCHEM CZ. Podľa tejto novej priemyselnej stratégie, v horizonte najbližších rokov, až 20% podnikov EU hrozí bankrot, pokiaľ neprejdu reštrukturalizáciou a až 30% zamestnancov hrozí, že stratia prácu alebo sa budú musieť rekvalifikovať. Prvým dôsledkom sa zdá byť enormné zdraženie energii (elektrina a teplo).

Uniplast Brno - Medzinárodná konferencia spracovateľov plastov - Formy, stroje, materiály 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR taktiež prispelo svojim príspevkom k téme cirkulárnej ekonomiky a plastov. Pôvodne mala prednášať Ing. Pavlína Kulhánková, ktorá sa však konferencie nemohla zúčastniť a tak sa jej pripravených materiálov ujal Ing. Aleš Hlavička zo spoločnosti RADKA International s.r.o. Predstavil stratégiu pre udržateľnosť chemických látok, revíziu nariadení REACH a národný plán obnovy pri financovaní cirkulárnej ekonomiky, kde výzvy budú zverejnené ešte v tomto roku.

Ďalším prednášajúcim bol Ing. Jaroslav Novák CSc. za spoločnosť ARBURG spol. s.r.o. Vo svojom príspevku sa venoval dopadom politiky EU na automobilový priemysel a dodávateľov plastových kompozitov. Komplexne rozobral problematiku OZE (obnoviteľných zdrojov energie) a ich dopad na európsky automobilový priemysel a tiež klady a zápory elektromobility. Poukázal na použitie plastov v nových podmienkach automobilového priemyslu.

O holistickom prístupe k udržateľnosti výroby a použitia polyolefínov porozprával Doc. Ing. Martin Obadal, Ph.D., ktorý zastupuje spoločnosť Borealis.

Po prvom bloku prednášok nasledovala panelová diskusia k témam konferencie. Diskusiu moderovali Ing. Aleš Hlavička a Ing. Jaroslav Novák CSc. Na otázky prítomných odpovedali Ing. Ladislav Novák, CSc, Ing. Juraj Majerský, Doc. Ing. Martin Obadal, Ph.D. a Miroslav Vala.

Uniplast Brno - Medzinárodná konferencia spracovateľov plastov - Formy, stroje, materiály 
  

Poobede sa účastníkom so svojim príspevkom predstavil Ing. Jakub Hrdina zo spoločnosti Resinex, ktorý rozprával o ich partnerovi a výrobcovi polymérov, Ravago, a tiež o princípoch recyklácie, výberu surovín, kontroly kvality a aplikácie.

Thermofil Circle, teda sklom vystužený PP so zníženou uhlíkovou stopou predstavil Nicolas Schultig zo spoločnosti Sumika Polymer Compounds. Venoval sa tiež využitiu v automobilovom priemysle ale aj iných aplikáciách.

Posledným prednášajúcim prvého dňa bol Miroslav Vala zo spoločnosti Remiva s.r.o., ktorého prednáška bola venovaná špecifikám recyklácie plastov pre ich opätovné použitie nie len v automobilových aplikáciách. Pri mletí plastového odpadu vznikajú problémy s vysokou prašnosťou (PMMA, GPPS, SAN, PC/ABS), kde je možnosť vzniku napálenín, tzv. black spotov.

Prednáškovú časť konferencie ukončil Ing. Jaroslav Novák CSc. 

Druhý deň otvoril svojou prednáškou v anglickom jazyku Dipl. Ing. Bertram Stern za nemeckú, materskú spoločnosť ARBURG GmbH. Venoval sa Corporate Sustainbility a firemnej stratégii v oblasti emisii CO2.

Následne svoju prednášku predstavil riaditeľ českej a slovenskej pobočky ARBURG spol. s.r.o. Ing. Daniel Orel, Ph.D, ktorý rozprával o uhlíkovej stope vstrekovacieho stroja a nových technických požiadavkach ovplyvňujúcich konštrukciu a vybavenie stroja. Ďalej hovoril o nových normách EUROMAP, ktoré sú v príprave pre vstrekovacie stroje. 

Uniplast Brno - Medzinárodná konferencia spracovateľov plastov - Formy, stroje, materiály 
  

O udržateľnosti verzus kvalite výroby vstrekovacím strojom hovoril riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Wittmann Battenfeld, Ing. Juraj Majerský. Rozprával o adaptívnych programoch pre korigovanie variability vstrekovaného recyklovaného materiálu a úprave kvalitatívnych požiadaviek pri spracovaní recyklovaných plastov.

Za spoločnosť Piovan Group prispel svojou prednáškou Ing. Pavel Polomský. Témou jeho rozprávania boli technológie recyklácie z pohľadu periferných strojov.

Spracovanie biopolymerov horúcimi vtokmi predstavil Zdeněk Stehlík zo spločnosti GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH.

Zaujímavú prednášku mal zástupca spoločnosti Ultra Systém, Paolo Balagna, ktorý si počas prednášky položil rečnícku otázku: Menej odpadu počas výroby a správna recyklácia: oplatí sa pri výrobe používať recyklovaný materiál?

 • autor:
 • red.

  Fotografie  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejbližší výstavy a semináře