• Úvod
 • Odborné články
 • Pokročilá kontrola kvality plastů pomocí technologie CT od společnosti CactuX s.r.o.

Pokročilá kontrola kvality plastů pomocí technologie CT od společnosti CactuX s.r.o.

Pokročilá kontrola kvality plastů pomocí technologie CT od společnosti CactuX s.r.o.

CactuX je inovativní technologická společnost působící v oblasti nedestruktivního testování. Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu chytrých nástrojů pro urychlení a automatizaci kontroly kvality pomocí počítačové tomografie (CT). Zároveň nabízíme průmyslové CT měření a analýzu jako službu pro zákazníky.

Kontrola jakosti v plastikářském průmyslu hraje zásadní roli při zachování kvality výrobků, dodržování standardů a norem a snižování nákladů. Společnost CactuX nabízí pokročilé řešení pro kontrolu kvality – měření a analýzu dílů pomocí rentgenové počítačové tomografie (CT). Průmyslová počítačová tomografie je technika nedestruktivního testování (NDT), která využívá rentgenové záření pro zobrazení a analýzu vnitřních struktur objektů bez jejich poškození.

CactuX s.r.o. 
 

Princip počítačové tomografie

 

Kontrola kvality pomocí CT technologie má oproti klasickým testovacím metodám několik zásadních výhod:

 • je nedestruktivní, 
 • nevyžaduje speciální předzpracování povrchů objektu,
 • nevyžaduje rozebrání dílu na jednotlivé součástky, 
 • během jediného měření dokážeme vyhodnotit metrologii, vnitřní i vnější struktury objektu s vysokým rozlišením.
CactuX s.r.o. 
  

Naše služby

Díky CT technologii můžeme podrobně zobrazit vnitřní strukturu objektů, což nám umožňuje identifikovat vnitřní defekty a ověřovat nepřístupné rozměry. Prostřednictvím CT měření můžeme garantovat, že výrobky splňují předepsané normy díky schopnosti detekce vad jako jsou dutiny, praskliny, pórovitost nebo inkluze. Počítačová tomografie rovněž slouží jako ideální nástroj pro kontrolu reklamací od zákazníků.

Kromě zajištění kvality slouží průmyslová CT jako nástroj pro efektivní reverzní inženýrství, kde jsme schopni vytvořit detailní digitální 3D modely na základě vnitřní a vnější geometrie. Dále můžeme porovnat vyrobený objekt a jeho navržený 3D model (CAD, STL) nebo vypočítat odchylky objektu od jeho formy.

Naše řešení

Naše firma nabízí široké portfolio CT skenerů pro naplnění potřeb zákazníka. Rozměry skenovaného objektu mohou být maximálně 500 x 800 mm a hmotnost maximálně 50 kg. Provádíme analýzy podle průmyslových standardů a norem. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem jsme připraveni najít ideální řešení pro Vás problém. 

 • autor:
 • CactuX s.r.o.
 • CactuX s.r.o.

  CactuX s.r.o.

  Průmyslové CT měření, nedestruktivního testování (NDT), měřící systémy, laboratorní přístroje, průmyslová automatizace.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník