KraussMaffei představuje MC6, chytrý telefon mezi řídicími systémy strojů

  • 14.05.2014
KraussMaffei představuje MC6, chytrý telefon mezi řídicími systémy strojů

Injekčně vstřikované díly z plastů, stejně jako systémy, které se používají k jejich výrobě, se stávají stále složitějšími. Po procesu formování jsou „prosté“ roboty lineární stále více nahrazovány průmyslovými roboty. Jejich naprogramování je však obtížnější a časově náročnější, než tomu bylo u jejich předchůdců. Řídicí systém stroje MC6 s integrovanou inteligencí ulehčuje programátorovi práci.

 

Je to skutečné dilema. Složité výrobky slibují společnostem v oboru injekčního vstřikování větší přidanou hodnotu, a tím i vyšší zisky. Na druhé straně se však zvyšuje práce spojená s naprogramováním a automatizací a také objem potřebného školení pracovníků. Často krátké životní cykly konečných výrobků vyvolávají navíc rostoucí časovou tíseň. V této situaci může robot, který lze snadno naprogramovat a obsluhovat, představovat rozhodující konkurenční výhodu.

Svým nově vyvinutým řídicím systémem stroje MC6 a průvodci pro programování a obsluhu WizardX, VisuX a ProgTechX nabízí společnost KraussMaffei integrované řídicí systémy, jež velice usnadňují používání automatizovaných výrobních buněk. Nový řídicí systém byl navržen tak přehledně a intuitivně, že uživatel může pracovat rychleji a efektivněji než kdykoli dříve. Obrazovku lze rozdělit do dvou oblastí se zcela odlišným a nezávislým obsahem (SplitScreen). To uživateli umožňuje, aby neustále sledoval nejdůležitější parametry, například cykly skutečné hodnoty a stav procesu vstřikování. Integrovaný ProzessDesigner poskytuje názorný přehled všech aktivních procesů. Procesy lze dle potřeby upravovat prostým poklepáním na obrazovku nebo posunem po ní.

 

 

Aby bylo ovládání řídicí jednotky co nejvíce uživatelsky vstřícné, byly v MC6 obecně vynechány hlubší úrovně navigace. Lišty oblíbených položek, které si uživatel může nakonfigurovat individuálně, mu umožňují dosáhnout co nejrychleji svého cíle. Nad těmito lištami zpřístupní systém pouze ta tlačítka, jež jsou v aktuálním provozním stavu stroje skutečně relevantní. Speciální pole umožňuje přímý výběr všech součástí výrobní buňky. V souladu s celkovou koncepcí energetické účinnosti vstřikovacích lisů KraussMaffei byl také řídicí systém MC6 vybaven tlačítkem „eco“, jehož pouhým dotykem může uživatel optimalizovat nastavení stroje z hlediska spotřeby energie. Standardizované profily rolí jako „obsluha stroje“, „seřizovač formy“ nebo „vedoucí výroby“ zajišťují rychlé a snadné přidělení různých oprávnění. Do tohoto modelu lze dosti jednoduše doplnit nové úrovně hierarchie a individuální oprávnění konkrétních uživatelů.

Řídicí systém MC6 je vybaven odporovou dotykovou obrazovkou, kterou lze obsluhovat dokonce i v rukavicích. Funkce dualtouch (dvojí dotek) umožňuje obsluhu obrazovky pomocí dvou konečků prstů, což je proces, se kterým bude mnoho uživatelů již obeznámeno za svých chytrých telefonů. Ale to stále není vše: všechny funkce jsou dostupné nejen na obrazovce stroje, ale také na ručním závěsném ovládacím panelu robota. To platí dokonce i pro programování, pro které MC6 poskytuje také aktivní podporu. Integrovaný grafický programovací průvodce „WizardX“ pomáhá stanovit sledy operací pro lineární roboty. Průvodce „WizardX“ provede za uživatele většinu časově náročné práce při zadávání a programování, od definování pracovních kroků po určení příslušných poloh a učení, od zaměření souřadnic přiblížení na skutečném objektu až po konečné automatické vygenerování bezchybného základního programu dle zadaných dat. To uživateli umožňuje vyhnout se chybám programování a ušetřit čas a peníze.

 

MC6 KraussMaffei

 

MC6 ulehčuje lidem práci i v případech nepopiratelně obtížného programování šestiosých průmyslových robotů, jež se při zpracování plastů běžně používají. Průvodce „ProgTechX“ zjednodušuje svou komunikaci s robotem pomocí programovacího rozhraní, které snižuje složitost funkcí robota na nejpodstatnější prvky. Knihovny příkazů a spřažené formuláře výrazně zkracují cestu k dosažení bezchybného programu. MC6 svým grafickým rozhraním usnadňuje nalezení konkrétní funkce v knihovně příkazů. K přenesení určitého příkazu do programu musí uživatel pouze kliknout na tlačítko příkazu – překlepy se staly minulostí. MC6 samozřejmě usnadňuje také každodenní operace. V průvodci „VisuX“ vyvinula společnost KraussMaffei rozhraní, jež uživateli poskytuje ve srozumitelném formátu všechny potřebné informace o průmyslovém robotu (např. zvolené programy, čítače, časy, aktuální pozice os). To znamená, že je uživatel vždy schopen diagnostikovat aktuální výrobní proces a dle potřeby jej upravit.

Jednou z hlavních výhod je způsob, kterým je průvodce „VisuX“ integrován do rozhraní řídicího systému stroje MC6 společnosti KraussMaffei, čímž umožňuje obsluhu robota z panelu vstřikovacího lisu. A naopak, stroj lze obsluhovat a programovat pomocí ručního závěsného ovládacího panelu robota. Tento vzájemný přístup usnadňuje uživateli rychlé nalezení relevantních informací v libovolné situaci. Člověk tak může ovládat stroj v tom nejlepším smyslu slova.

 

KUBOUŠEK s.r.o.  KUBOUŠEK SK, s.r.o.

Lidická 1937
České Budějovice
370 07
Česká republika

+420 389 043 111
plasty@kubousek.cz
www.kubousek.cz

  Na Priehon 82 
  Nitra
  949 05 
  Slovenská republika

  +421 37 630 73 70
  info@kubousek.sk
  www.kubousek.sk

 

 

  • autor:
  • KUBOUŠEK, s.r.o.
  • KUBOUŠEK s.r.o.

    KUBOUŠEK s.r.o.

    Měřicí přístroje, vstřikovací stroje, temperační zařízení, pásové dopravníky, chladicí systémy, mlýny a granulátory, horké vtoky, dávkovače, drtiče plastů.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník