LANXESS opět se stoupajícím kurzem

LANXESS opět se stoupajícím kurzem

Koncern na speciální chemii LANXESS AG dosáhl v obchodním roce 2010 díky strategickému postavení a obecnému zotavování ekonomiky vynikající výsledky.

Obrat firmy stúpol predovšetkým z dôvodu významnému efektu cena-množstvo oproti predchádzajúcemu roku o 41 perocent na 7,1 miliardy euro. EBITDA pred mimoriadnymi položkami sa zdvojnásobila na takmer 918 miliónov euro. Nakoniec aj prognózy koncernu sa pohybovali na úrovni okolo 900 miliónov euro. Marža EBITDA pred mimoriadnymi položkami bola 12,9 percenta po 9,2 percenta v predchádzajúcom roku. S hodnotou 379 miliónov sa hospodársky výsledok koncernu v roku 2010 takmer zdesaťnásobil.

„História nášho rastu bude po skvelom roku 2010 a dobrom štarte do roku Jahr 2011ďalej pokračovať“, povedal predseda predstavenstva Axel C. Heitmann na  hodnotiacej tlačovej konferencii v Düsseldorfe. „Profitujeme pritom z nášho podrobného sledovania rozrastajúcich sa trhov a prémiových výrobkov pre globálne megatrendy mobilnosť, urbanizácia, poľnohospodárstvo a voda.

LANXESS na Slovensku

Koncern na špeciálnu chémiu zaznamenal na Slovensku mierny pokles obratu o asi 12 percent na 16 miliónov euro (2009: viac ako 18 miliónov euro). Hlavnými piliermi obratu boli predovšetkým veľmi kvalitné plasty, syntetické vysokovýkonné druhy kaučuku a kaučukové chemikálie.

Od roku 2008 je spoločnosť LANXESS zastúpená vlastnou distribučnou spoločnosťou pre strednú a východnú Európu v krajinách Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, ako aj Slovenská a Česká republika. Hlavným sídlom LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Ďalšie pobočky sa nachádzajú vo Viedni/Rakúsko, Varšave/Poľsko a Budapešti/Maďarsko.

Ťažisko podnikania v týchto piatich krajinách spočíva v obchode s vysokovýkonnými druhmi kaučuku a kaučukovými chemikáliami. Spoločnosť dodáva svoje špecifické produkty z kaučuku predovšetkým národným a medzinárodným výrobcom pneumatík, ktorí neustále zvyšujú svoje výrobné kapacity v strednej a východnej Európe. Dôležitým pilierom je aj obchod s veľmi kvalitnými plastami. Takmer polovicu odbytu týchto produktov v piatich krajinách sa dodáva zákazníkom z automobilového priemyslu a priemyslu s automobilovými súčiastkami. Tiež po anorganických pigmentoch firmy LANXESS je veľký dopyt v strednej a východnej Európe. Používajú sa v stavebníctve na farbenie betónových dielov, dlaždíc alebo strešných krytín. Pigmeny s oxidom železnatým od firmy LANXESS sa starajú napríklad o farebný odtieň nového náteru parížskej Eiffelovky alebo sú zodpovedné  za impozantný farebný vonkajší dizajn štadióna  „Soccer City“ v juhoafrickom Johannesburgu, kde sa hrali MS vo futbale.


Silný štrvtý štvrťrok 2010 v celom koncerne

Vo štvrtom štvrťroku 2010 dosiahla firma LANXESS v porovnaní s veľmi silným štvrťrokom predchádzajúceho roku ešte vyšší obrat a lepšie výsledky. Tak vzrástol obrat o 32 percent na 1,8 miliardy euro. Všetky tri oblasti profitovali pritom zo zvýšeného odbytu, ako aj cenových a menových efektov. Zákonom nariadené používanie zimných alebo celoročných pneumatík v zimných mesiacoch v Nemecku malo dodatočný pozitívny vplyv na obchod so syntetickými výrobkami z kaučuku oblasti Performance Polymers.

Hodnota EBITDA pred mimoriadnymi položkami vzrástla vo štvrtom štvrťroku oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku o 19 percent na 172 miliónov euro. Najvýraznejší nárast zaznamenala pritom EBITDA pred mimoriadnymi položkami v oblasti Advanced Intermediatesm,

Naplánované vypojenia výrobný zariadení syntetického kaučuku z dôvodu údržby, ako aj jednorázové mimoriadne prémie pre zamestnancov viedli k nepatrnému zníženiu marže koncernu EBITDA pred mimoriadnymi položkami v uvedenom švrťroku na 9,4 percena. Hospodársky výsledok koncernu sa zlepšil vo štvrtom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne o 86 percent na 26 miliónov euro.

Veľké obchody na rozvíjajúcich sa trhoch

V regióne Latinská Amerika dosiahla spoločnosť LANXESS v obchodnom roku 2010 zvýšením obratu o 85 percent na 955 miliónov euro najvýraznejší nárast. Podiel regiónu na obrate koncernu sa zvýšil na 13 percent. Najdôležitejším hnacím motorom nárastu bola oblasť Performance Polymers v Brazílii.

Obrat v regióne Ázia/Pacifik sa zvýšil o 43 percent na 1,6 miliardy euro. Podiel na obrate koncernu tak mal hodnotu 23 percent. Najvyšší nárast obratu zaznamenala oblasť Advanced Intermediates. Tu profitovala okrem iného oblasť Business Unit Basic Chemicals z obchodných aktivít vytvorených v roku 2009 v Indii a Číne.

Najväčší obrat dosiahla spoločnosť LANXESS s 2,0 miliardami euro v regióne EMEA (Európa bez Nemecka, Sredný Východ, Afrika). Tak sa dosiahlo plus v hodnote 31 percent. Ich podiel na obrate koncernu mal hodnotu 29 percent. Hnacím motorom rastu bola predovšekým oblasť Performance Polymers. Rusko, Turecko a Južná Afrika boli krajiny s percentuálne najvýraznejším zvýšením obratu.

Obrat spoločnosti LANXESS v štyroch štátoch BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) vzrástol v roku 2010 oproti predchádzajúcemu roku o 60 percent na 1,6 miliardy euro. Tvorilo to 23 percent obratu koncernu po 20 percentách v predchádzajúcom roku.

Región Severná Amerika dosiahol pri zvýšení obratu o 50 percent na 1,2 miliardy euro 16 percentný podiel na obrate koncernu. O viac než 50 percent zlepšila pritom oblasť  Performance Polymers svoj obrat.

V Nemecku dosiahol koncern LANXESS zvýšený obrat o 24 percent v hodnote 1,3 miliardy euro. Zodpovedalo to 19 percenám obratu koncernu. Dvojmiestne hodnoty zvýšenia obratu vykázali pritom oblasti Performance Polymers a Performance Chemicals.

Megatrendy zvýrazňujú rast vo všetkých oblastiach

Performance Polymers bola v roku 2010 s nárastom o 58 percent na 3,8 miliardy euro oblasťou s najvýraznejším rastom. Rozhodujúcim pre teno mimoriadny nárast boli výrazné zvýšenie množsva a cien. EBITDA pred mimoriadnymi položkami oblasti sa s hodnotou 585 miliónov euro viac než zdvojnásobila. Business Units Butyl Rubber a Performance Butadiene Rubbers profitovali zo zvýšenia dopytu po náhradných pneumatikách a obchodu s novými pneumatikami. V oblastiach Business Units Technical Rubber Products a Semi-Crystalline Products viedol zvýšený dopyt, ako aj výraznejšie marketingové aktivity k výraznému rozšíreniu odbytu.

Obrat v oblasti Advanced Intermediates stúpol v roku 2010 o 20 percent na 1,3 miliardy euro. Tento nárast bol dosiahnutý zvýšením množstva a cien, ako aj integráciou obchodných aktivít vytvorených v roku 2009 v Indii a Číne v oblasti Business Unit Basic Chemicals. EBITDA pred mimoriadnymi položkami stúpla  o  44 percent na 222 miliónov euro. Obe oblasti Business Units Basic Chemicals a Saltigo profitovali zo zvýšenia dopytu po agrochemikáliách, ku ktorému došlo na konci roku. Pre oblasť Basic Chemicals bolo veľmi pozitívne zotavenie automobilového priemyslu.
 
V oblasti Performance Chemicals stúpol obrat v roku 2010 o 29 percent na 2,0 miliardy euro. Všetkých sedem obchodných oblastí segmentu zvýšilo množsvo svojho obratu. Najvýraznejší nárast pritom zaznamenali obchodné jednotky so zákazníkmi blízkymi automobilovému priemyslu. EBITDA pred mimoriadnymi položkami sa zlepšila  o  54 percent na 281 miliónov euro. Oblasť Business Units Leather a Functional Chemicals prispeli výraznou mierou k tomuto vývoju. Oblasť Leather profitovala z odevného, nábytkárskeho a automobilového priemyslu.

Finančná spoľahlivosť

Vďaka dobrému vývoju obchodov, ktoré viedli k silnému cash-flow a solídnej obchodnej bilancii, mohla rozvíjať firma LANXESS aj naďalej svoju stratégiu rastu v roku 2010. Náklady na investície stúpli v ročnom porovnaní o 82% na 501 miliónov euro. Náklady na výskum a vývoj sa zvýšili o 15 percent na 116 miliónov euro.

Operatívny cash-flow pred zmenou Working Capital sa v roku 2010 viac než zdvojnásobil na 725 miliónov euro, zatiaľ čo sa zadĺženie netto zvýšilo iba o 15 percent oproti minulému roku na 913 miliónov euro.

Na rok 2011 sú naplánované investície v celkovej hodnote 550 až 600 miliónov euro, z ktorých sa presunie veľký podiel na stavbu nového zariadenia na výrobu butylového kaučuku v Singapure.

„Vzhľadom na solídnu bilanciu spoločnosti LANXESS a existujúcu štrukúru financovania sa dajú tieto investičné plány bez problémov zrealizovať“, povedal predseda pre financie Matthias Zachert.

Návrh na vyššie dividendy

„Naša silná výkonnosť v uplynulých rokoch sa odzrkadľuje v našom návrhu na dividendu 0,70 euro na akciu. Zadpovedá to nárastu o 40 percent v porovnaní s rokom 2009“, povedal pán Heitmann. Návrh bude predložený valnému zhromaždeniu na schválenie 18. mája 2011 v Kolíne. Navrhovaná dividenda zodpovedá svojim vyplateným objemom asi 58 miliónom euro.

Stúpol počet zamestnancov na celom svete

Počet pracovníkov zamestnaných vo firme LANXESS na celom svete stúpol v predchádzajúcom roku o 310 na celkovo 14.648 osôb. Tiež tu sa výrazným spôsobom prejavuje stratégia rastu podniku, pretože väčšina pracovníkov bola prijatá do zamestnania v regióne Ázia/Pacifik.

Na základe veľmi dobrej výkonosti firmy rozdelila spoločnosť LANXESS medzi svojich zamestnancov na konci roku 2010 mimoriadne prémie v hodnote okolo 20 miliónov euro. Takto bol ocenený prínos zamestnancov k prekonaniu krízy v roku 2009.

Iniciatíva rastu ’GOFOR1.4‘
 
V septembri 2010 oznámila spoločnosť LANXESS, že zvýši pomocou stratégie s dvomi líniami z organického a tiež externého rastu hodnotu EBITDA pred mimoriadnymi položkami v roku 2015 na približne 1,4 miliardy euro. Iniciatíva rastu ’GOFOR1.4‘ zahŕňa množstvo projektov.

Príkladom sú:

• Vybudovanie podnikov na výrobu vysokovýkonných druhov kaučuku v Nemecku, USA a Brazílii
• Nový podnik na výmenu iónov v Jhagadii, India
• Nový podnik na chemikálie na kožu v Changzhou, Čína
• Nové výrobné zariadenia na vysokokvalitné plasty v Severnej Karolíne, USA, a Jhagadii, India
• Nový podnik na výrobu formalínu v Krefeld-Uerdingene, Nemecko
• Prevzatie skupiny DSM Elastomers, ktorá vyrába syntetický kaučuk etylén-propylén-dién-monomér (EPDM)
• Získanie latinskoamerického podniku Darmex – vedúceho výrobcu separačných prostriedkov a vulkanizovaných produktov pre priemysel pneumatík.
• Akvizícia obchodu s ochranným materiálom od firmy Syngenta

„Ako môžete vidieť, sme na dobrej ceste, aby sme dosiahli náš hrdý strednodobý zámer", povedal pán Heitmann.

Optimisticky do obchodného roku 2011

Obchodný vývoj v roku 2011 posudzuje spoločnosť LANXESS optimisticky. Mal by sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahnuť vyšší obrat a EBITDA pred mimoriadnymi položkami. Spoločnosť očakáva, že svetové hospodárstvo a chemický priemysel budú aj naďalej rásť, ale nižším tempom ako v roku 2010.  Najvýraznejšie tempo rastu budú pritom vykazovať rozvíjajúce sa trhy v Ázii/Pacifiku a Latinskej Amerike.

Oblasť Performance Polymers bude opäť profitovať z pozitívneho vývoja dopytu po pneumatikách a vysoko kvalitných plastoch. Advanced Intermediates sa dokážu dobre vysporiadať so zlepšenými rámcovými podmoenkami pre agrochemikálie. Postupné zotavovanie sa stavebníctva v Európe a USA , ako aj nepretržitý rast  automobilového priemyslu bude hnať vpred oblasť Performance Chemicals. Vo všetkých troch oblastiach sa okrem toho budú starať nové výrobné kapacity, ktoré boli uvedené do prevádzky, o dodatočný nárast výroby.

V roku 2011 počíta spoločnosť s priemerným výmenným kurzom 1,40 amerického dolára za euro, ako aj s vyššími energetickými nákladmi a nákladmi na suroviny. Geopolitické nepokoje a vysoké štátne zadĺženie mnohých krajín predstavujú takisto určité riziko.

 • autor:
 • archív LANXESS


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník