Mezinárodní konference POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015

  • 20.05.2015 - 21.05.2015 | Kurdějov | Česko
Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

  • vývoj materiálů a jejich vlastnosti
  • technologie zpracování
  • inovační aplikace
  • konstrukce a výpočty

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro prezentaci studentských, magisterských a doktorandských vědecko-výzkumných prací.

Firmy budou mít možnost propagace v jednoduchém výstavním prostoru, inzercí v pozvánce a ve sborníku a formou distribuce firemní literatury.

Víc informací »

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník