• Úvod
  • Aktuality
  • NATUR - PACK, a.s. splnil zákonné povinnosti za odpady z obalů a elektrozařízení

NATUR - PACK, a.s. splnil zákonné povinnosti za odpady z obalů a elektrozařízení

  • 11.04.2014

Oprávněná a kolektivní organizace NATUR-PACK předložila na Ministerstvo životního prostředí ČR ve stanovené lhůtě Hlášení o obalech uvedených na trh nebo do oběhu v ČR a o plnění závazných limitů využití a recyklace odpadů z obalů a Hlášení výrobce elektrozařízení za kalendářní rok 2013 v souladu s platnou legislativou.

Týmto deklaruje splnenie povinností  takmer 4.000 povinných osôb zapojených v systéme NATUR–PACK  a takmer 400 výrobcov elektrozariadení  združených v systéme NATUR–ELEKTRO, že legislatívou stanovené limity z nimi nahlásených objemov odpadov z obalov a OEEZ boli zhodnotené. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. už od roku 2006 zabezpečuje plnenie povinností pre výrobcov a dovozcov obalov a od roku 2009 aj pre výrobcov elektrozariadení. Od svojho vzniku zabezpečila zber a zhodnotenie pre viac ako pol milióna ton odpadu.

Dňa 18.03.2014 podala spoločnosť NATUR-PACK, a.s. žiadosť o registráciu kolektívnej organizácie pre prenosné batérie a akumulátory. Cieľom spoločnosti je aj v roku 2014 prevádzkovať pre podnikateľov komplexný systém pokrývajúci všetky komodity, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov za odpady zo svojich výrobkov.

www.naturpack.sk

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník