• Úvod
  • Aktuality
  • NATUR-PACK podal za své klienty hlášení výrobce baterií a akumulátorů za rok 2014

NATUR-PACK podal za své klienty hlášení výrobce baterií a akumulátorů za rok 2014

  • 27.03.2015

Společnost NATUR-PACK doplnila v roce 2014 portfolio svých služeb io zajištění sběru a využití použitých přenosných baterií a akumulátorů (BAA), a to vytvořením systému NATURBAT. Tímto krokem jsme poskytli řešení plnění legislativních povinností "pod jednou střechou" povinným osobám podle zákona o obalech, výrobcům elektrozařízení jakož i výrobcům baterií a akumulátorů.

Spoločnosť NATUR-PACK za všetkých svojich klientov, zapojených v systéme NATURBAT, podala hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o množstve prenosných batérií a akumulátorov uvedených na trh v roku 2014hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov za rok 2014, v zákonom stanovenej lehote (23.02.2015).

Za rok fungovania systému NATURBAT sa nám podarilo získať dôveru 10 % výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí uvádzajú prenosné BaA na slovenský trh. Toto číslo plánujeme zvyšovať aj v roku 2015.

HEVITOUR s fantáziou na baterky

Súčasťou snahy NATUR-PACKu zlepšiť povedomie verejnosti o téme recyklácie použitých BaA je podpora unikátneho projektu HEVI TOUR 60 spoločne s kolektívnou organizáciou SEWA. Ide o turné Daniela Heviera, počas ktorého navštívi 60 škôl po celom Slovensku. Tieto školy budú  zapojené do sprievodnej akcie s názvom „Fantázia na baterky“. Žiaci budú mať možnosť zbierať použité baterky do zberných nádob, tzv. B-BOXov a zároveň sa budú môcť zúčastniť literárnej súťaže a získať hodnotné ceny.

www.naturpack.sk

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník