Nová metóda čistenia plastových drtí – systém Air Wash od Kongskilde

Nová metóda čistenia plastových drtí – systém Air Wash od Kongskilde

Kongskilde, renomovaný výrobce zařízení pro pneumatické dopravní systémy pro potřeby průmyslu, vyvinul nový systém pro kombinovanou dopravu a čištění plastových drtí, určený k efektivní odloučení prachu a lehkých částic z nich. Systém redukuje výrobní náklady a zvyšuje hodnotu surovin. Nové zařízení, které dokáže dopravovat a odprášniť až do 900 kg / h plastového materiálu, má název Air Wash.

Predstavenie systému Air Wash

Stúpajúce ceny plastov sú podstatným ekonomickým dôvodom pre opätovné využívanie plastických materiálov v čo najvyššej miere. Súčasne prináša opätovné využívanie plastov nemalé prínosy pre životné prostredie. Kontaminácia plastových drtí prachovou zložkou, resp. ľahkými časticami, však sťažuje ich ďalšie použitie. Preto je často potrebné uvažovať s použitím účinného systému pre čistenie drte od týchto častíc.

 c1 
  

Firma Kongskilde už v minulosti úspešne implementovala efektívne systémy separácie prechu a drobných častíc z drte (separačné systémy KIA). Kongskilde Air Wash je nový systém s novým prístupom, navrhnutý na kombinovanú dopravu a čistenie drtí plastových materiálov. Pre dosiahnutie vysokého účinku používa dvojstupňový proces čistenia. Zariadenie je vyrobené z dobre známych komponentov Kongskilde, ako sú ventilátory, rotačné ventily, cyklóny a komponenty potrubia, a kombinuje najlepšie kvality rozsiahleho výrobného programu firmy s novou technológiou.

 

 c2 
  


Systém Air Wash používa silný ventilátor, ktorým sa plastová drť napr. z granulátoru, dopravuje do špeciálneho cyklónu Air Wash. V cyklóne je od drte separované vysoké percento prachových častíc, drobných frakcií, príp. vlákien. Zatiaľ čo prach je odvádzaný vrchom cyklónu, napr. do filtra, očistený plastový materiál prechádza v spodnej časti rotačným ventilom, montovaným priamo pod cyklón. Za rotačným ventilom prechádza materiál opätovným čistením v systéme kaskád, čím je zabezpečená veľmi vysoká účinnosť. Po takejto dvojstupňovej separácii je materiál pripravený na dopravu ďalej do výrobného procesu


Ľahké častice, prach a vlákna, odseparované od plastového materiálu sú dopravené vzduchom do prachotesného zásobníka, zatiaľ čo vzduch z pneumatickej dopravy opúšťa systém do okolia cez filtre (príslušenstvo).

Systém Air Wash je postavený z modulárnych komponentov, čím je zabezpečená jednoduchá inštalácia do existujúcej prevádzky. Medzi materiály, pre ktorých čistenie možno použiť systém Air Wash, patrí napr.: PP , PET, PE, HDPE, Nylon, ABS, kobercové materiály (vlákna), guma, a i.


Air Wash ponúka tieto výhody:

•  vyššia kvalita recyklovaného materiálu
• čistejšie prostredie vo výrobe
• menej údržby
• znížené náklady na procesy
• environmentálne prínosy opätovného použitia materiálu


Zníženie nákladov

Nová rada zariadení Air Wash je dostupná vo forme modulárneho riešenia, ktoré umožňuje inštaláciu do každého existujúceho toku materiálu. Preprava materiálu do separačného zariadenia je riešená modulárnym potrubím, jednoducho adaptovateľným na rôzne výrobné podmienky.
Na ceste do separačného cyklónu materiál neprechádza rotujúcimi časťami, vďaka čomu je značne redukovaný vznik ďalších drobných frakcií a minimalizuje sa potreba údržby.
Kombináciou systému Air Wash s existujúcim výrobným systémom šetrí firma čas, a v porovnaní s tradičnými metódami recyklácie redukuje výrobné náklady.
Vhodne očistená drť umožňuje znovupoužitie materiálu, a tým napomáha znižovaniu nákladov firmy na materiál. Ďalším prínosom čistej suroviny je menej prachu v okolí, a tým čistejšie prostredie vo výrobe.

Systém Air Wash pomáha znižovať náklady tým, že:

•  jeho konštrukcia je pevná a má dlhú životnosť
•  má iba minimum pohybujúcich sa komponentov a opotrebovateľných súčastí
•  poskytuje účinné dvojstupňové čistenie recyklovaného materiálu
•  je ideálnym riešením dopravy z granulátorov, mixérov a iných zariadení, a zabezpečuje homogénny výsledok


Vysoké výkony

Do modelového radu Air Wash firmy Kongskilde patria 3 odlišné systémy s kapacitami do 200 do 900 kg/h drte. I v prípade potreby vyšších kapacít má Kongskilde pripravené riešenia.

Výkon systému Air Wash z hľadiska prietoku vzduchu je až do 3000 m3/h. To znamená, že pri saní drte napr. z drviča, bude zároveň ochladzovaný prúdom vzduchu materiál i drvič. Tým sa samotným použitím separačného systému Air Wash získava ďalšia nezanedbateľná funkcia.

Systém Air Wash si kladie za cieľ byť ideálnym riešením pre dopravu a separáciu prachu a ľahkých častíc z plastových drtí, peliet a iných granulovaných materiálov. Obsah drobných frakcií v týchto materiáloch bude vždy redukovať možnosti ich opätovného použitia a znižovať kvalitu konečného produktu. Kongskilde preto vidí v zariadení Air Wash veľké možnosti.

Pre viac informácií navštívte www.caspro.sk, alebo napíšte na caspro@caspro.sk



  • autor:
  • archív CASPRO
  • Caspro s.r.o.

    Caspro s.r.o.

    Periferie pro plastikářský průmysl, extrudery, šneky a válce, gravimetrické a volumetrické dávkovače a směšovače, sušičky, repase extruderů a linek.



Mohlo by vás také zajímat



 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník