• Úvod
  • Odborné články
  • Vyšší efektivita: Trvalá optimalizace provozních procesů pomocí Netstal Smart Operation

Vyšší efektivita: Trvalá optimalizace provozních procesů pomocí Netstal Smart Operation

Vyšší efektivita: Trvalá optimalizace provozních procesů pomocí Netstal Smart Operation

Efektivita a produktivita mohou být dále zvýšeny i u stávajících strojů. S inteligentním provozem nabízí Netstal svým zákazníkům inovativní řešení pro optimalizaci provozních procesů ve výrobě vstřikování plastů. Dodatečná instalace je možná u všech strojů Netstal od generace řízení Axos 7.

Ve vysoce výkonných aplikacích si lidé často pohrávají se zkracováním dob cyklů, aby mohli vyrábět ještě více. Tyto zisky jsou však často pohlceny malými ztrátami efektivity. Například některé prostoje buď nejsou brány do úvahy nebo jsou považovány za nevyhnutelné. To platí zejména pro prostoje, které jsou způsobeny specifickými provozními postupy. Například pokud musí být výroba pozastavena kvůli rutinnímu úkolu a může být znovu spuštěna pouze speciálně vyškolenými odborníky. S inteligentním provozem nabízí Netstal praktické řešení, pomocí kterého mohou výrobní společnosti spolehlivě eliminovat takové prostoje a výrazně zvýšit produktivitu už jen díky tomu.

Šestimístný nárůst tržeb

Příklad z reálného zákazníka ukazuje potenciál Smart Operation: Při výrobě dentálních komponentů musí být vstřikovací stroje v pravidelných intervalech zastavovány, aby bylo možné provádět mazání nástrojů. Vzhledem k tomu, že pracovníci údržby závodu nemohli vstřikovací stroj obsluhovat, musel být pro každý účel povolán aplikační technik. Vzhledem k tomu, že se tento specialista stará o několik systémů současně, docházelo k mnoha čekacím dobám v rozmezí několika minut. V průběhu roku se tak přidala značná doba výrobních prostojů.

S inteligentním provozem nabídla společnost Netstal tomuto zákazníkovi optimální řešení. Ukotvením specifických výrobních procesů v řídicím systému stroje byla vytvořena řízená operace, kterou může po krátké instruktáži bezchybně provést i personál údržby. Dnes tento zákazník vybavil několik strojů Smart Operation a hlásí šestimístný nárůst prodeje. Toho je dosaženo jednoduše tím, že se eliminuje

mnoho krátkých čekacích dob. Dnes pracovníci údržby závodu samostatně přijedou ke stroji, zastaví výrobu, promažou nástroj a poté uvedou celou výrobní buňku včetně odebíracího robota a balicího systému do výrobního stavu.

Intuitivní a bezpečná koncepce obsluhy eliminuje neproduktivní prostoje

Koncept Smart Operation je založen na ukotvení provozně relevantních scénářů a procesů v řídicím systému a také na změně provozního stavu stisknutím tlačítka. K dispozici jsou celkem čtyři takzvaná "chytrá tlačítka". Na hlavní obrazovce je barevným kódem jasně uvedeno, která tlačítka lze použít. Dotyčné klávesy se rozsvítí v odpovídajících barvách. Například červená pro "Režim pozastavení cyklu" nebo zelená pro "Režim spuštění cyklu". Pokud jsou nutné i určité pracovní kroky, jako je vystřikování vstřikovací jednotky, zobrazí se to jako pokyn k akci. Provedení musí být potvrzeno, než přistoupíte k dalšímu kroku. Princip je stejně intuitivní jako ovládání kávovaru, který indikuje, kdy je třeba vyprázdnit nádobu na kávovou sedlinu nebo provést odvápňovací program.

Dalším aplikačním scénářem je rychlé odstranění poruch během noční směny. Díky inteligentnímu provozu může být většina poruch okamžitě odstraněna personálem směny. Na příjezd aplikačního technika se nečeká.

Maximalizace efektivity výroby

Uživatelé Smart Operation těží z několika výhod: Implementace jasně definovaných procesů chrání investiční majetek před nesprávným provozem a snižuje riziko provozních chyb. Snižují se náklady na opravy a zvyšuje se dostupnost systémů. Situační interakce uživatelů drasticky snižují množství potřebného školení. Pokyny vytištěné na papíře již nejsou nutné. Celková efektivita výroby je výrazně zvýšena pomocí Smart Operation.

Netstal vždy doporučuje přidat Smart Operation do nových strojů. Smart Operation lze kdykoli dodatečně instalovat na stávající stroje Axos 7 a Axos 8. Na požádání společnost Netstal ráda provede předběžné poradenství v oblasti efektivity optimálních provozních procesů pomocí Smart Operation a poté připraví nabídku modernizace podle požadavků zákazníka.

Luger 
  

Efektivita při dodatečném vybavení: Řízený provoz s inteligentním provozem podporuje optimalizaci provozních procesů a dlouhodobě zvyšuje efektivitu výroby.

Pro více informací a obrázky v tiskové kvalitě navštivte: www.netstal.com

  • autor:
  • NETSTAL Maschinen AG
  • LUGER spol. s r.o.

    LUGER spol. s r.o.

    Periferní zařízení pro plastikářský průmysl, temperační zařízení, drtiče plastů, dopravníky plastů, separátory kovových částí, vstřikolisy.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník