• Úvod
  • Workshopy, semináře
  • Nové nástroje pro rychlou orientaci v technických normách a předpisech při uvádění výrobků na trh

Nové nástroje pro rychlou orientaci v technických normách a předpisech při uvádění výrobků na trh

  • 26.03.2015 - 26.03.2015 | Praha | Česko
Přijměte pozvání na seminář zaměřený na představení informačních nástrojů umístěných na stránkách Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a zcela nového a v podmínkách České republiky ojedinělého internetového portálu Zákony a normy.

Cílem semináře je napomoci hospodářským subjektům (výrobce, dovozce, distributor) odpovědných za bezpečnost výrobků uváděných na trh EU, aby se snadno a rychle orientovaly v technických požadavcích na výrobky a v požadavcích na povinnosti stanovených pro jednotlivé části distribučního řetězce.

Portál obsahuje oborově tříděné informace z oblasti technických právních předpisů, norem a dalších dokumentů, které jsou důležité při plnění především bezpečnostních a hygienických požadavků na výrobky z mnoha průmyslových oblastí. Portál je pravidelně aktualizován a vzniká za účasti zkušených odborníků a specialistů. Jedná se o unikátní projekt, který vznikl ve spolupráci Institutu pro testování a certifikaci, a.s. a normalizačního sdružení SGP–STANDARD. Více informací najdete na www.itczlin.cz/cz/portaly-normy-cz a na www.nlfnorm.cz/informacni-portal.

Víc informací »

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník