Nově vydaná legislativa

Nařízení vlády č. 45/2023 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (použije se od 1. 3. 2023)

Vyhláška č. 47/2023 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (použije se od 1. 3. 2023)

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník