• Úvod
  • Odborné články
  • Nový recyklovaný materiál s retardérem hoření i pro železniční aplikace - od Polykemi AB

Nový recyklovaný materiál s retardérem hoření i pro železniční aplikace - od Polykemi AB

Nový recyklovaný materiál s retardérem hoření i pro železniční aplikace - od Polykemi AB

Rondoplast AB, dceřiná společnost švédského výrobce kompaundů Polykemi AB, vyvinula jedinečný vysoce kvalitní materiál pro kabelové pouzdra. REZYcom PP R15000 FR je založen na recyklovaném plastovém materiálu, který má na recyklovaný materiál neobvyklou funkci - je nehořlavý.

“Ponúkame nehorľavý materiál z recyklovaných plastov, ktorý spĺňa nemecké štandardy pre železničné aplikácie – DIN 53438. Tento štandard využíva napríklad spoločnosť Deutsche Bahn AG,” informoval Fredrik Holst z Rondoplastu.

“Samozhášivosť je úplná samozrejmosť v káblových aplikáciách, materiál je špecificky vyvíjaný pre tento účel. Jeho presná špecifikácia sa líši v každej krajine, ale referencie z trhu majú zväčša hodnotu K1 podľa nemeckej normy DIN-53438. Náš materiál preukázal, že dokáže spĺňať požiadavky Deutsche Bahn AG. S touto referenciou je materiál spôsobilý pre použitie v drvivej väčšine krajín,” povedal Henrik Eriksson, vývojový manažér.

Unikátne riešenie

REZYcom PP R15000 FR poskytuje potrebnú úroveň samozhášivosti vzhľadom na špecificky formulované zmesi nehorľavých zložiek. Výber recyklovanej suroviny predstavuje osobitú výzvu, pretože častokrát obsahuje prímesy, ktoré pôsobia antagonisticky na zložky, ktoré majú potlačiť požiarne mechanizmy. Preto sa venovala osobitá pozornosť pri výbere polymérnej suroviny a samozhášavý systém musel byť takisto špecificky prepracovaný.

REZYcom PP R15000FR
   obr.: Betónové káblové kanály sú minulosťou - budúcnosť patrí "ready to use" káblovým chráničkám z materiálu REZYcom PP R15000FR!


Efektívny a pritom šetrný k životnému prostrediu

Náš nový materiál je silným súperom bežne používaných zmesí z primárnych materiálov, druhotných surovín a spomaľovačov horenia. Vzhľadom k tomu, že káblový "kanál" vedie pozdĺž železničných tratí, dlhé úseky trate vyžadujú veľké množstvo materiálu na výrobu takýchto kanálov. Preto je nákladová konkurencieschopnosť kľúčová pre všetky materiály v tejto aplikácii. Plastové kanály pre káble produkujú oveľa nižšiu ekologickú stopu ako materiál, ktorý bol bežne používaný v minulosti a je stále užívaný niektorými zmluvnými partnermi. Ďalším krokom k zlepšeniu a rozvoju udržateľných zdrojov je voľba recyklovaných materiálov v tejto aplikácii, zdôraznil  Henrik Eriksson.

Možností aplikácií je oveľa viac!

Materiál nie je určený len pre výrobu plastových káblových kanálov pre železnice. Odoláva požiaru aj keď má veľmi hrubé časti a zaisťuje nehorľavosť aj v odlišných konštrukciách. Pri skúšaní podľa UL94 štandardov má tento materiál určený na vstrekovanie stabilné V2 hodnotenie od veľmi tenkých až po hrubšie vrstvy.

www.polykemi.com

  • autor:
  • Polykemi AB
  • Polykemi AB

    Polykemi AB

    Termoplastické kompaundy, kompaundy plastů, termoplastické elastomery, granulát plastů, plastové kompaundy pro automotive.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník