Ochrana vod a ovzduší v podnikovém životním prostředí

  • 03.03.2015 - 03.03.2015 | Trenčín | Slovensko
Cílová skupina: vedoucí pracovníci zaměstnavatele, pověření zaměstnanci v péči o životní prostředí, manažer OŽP apod ..

Program:

  • Vodné hospodárstvo
  • Ovzdušie


POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

 

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník