Optimalizace plastových dílů se systémem VARIMOS

  • 17.07.2013

VARIMOS (Virtual And Real Injection Moulding Optimisation System) je systém pro virtuální a reálnou optimalizaci plastových dílů, forem a technologie.


Virtuální optimalizace
(na základě výpočtového jádra Cadmould 3D-F)

• Spolu s procesními parametry mohou variovat geometrické vlastnosti konstrukce (poloha vtoku, tloušťka stěn, žebra …).
• Skutečná optimalizace, při které bude matematickými metodami zajištěno, aby důležité parametry ležely ve středu „technologického okna“.
• Stabilizace výroby, minimalizace doby cyklu, minimalizace přídržné síly stroje atd.


Nastavení techn. parametrůKvalitativní změny sledovaných rozměrů a vlastností výrobku


Reálná optimalizace

• Systematické řízení procesu s předmětnou formou na vstřikovacím stroji.
• Doložitelná, výrobně spolehlivá kvalita dílů.
• Snadné převádění forem ze stroje na stroj, z firmy do jiné firmy.
 
Pro víc informací kontaktujte»
 
 
  • autor:
  • Jiří Gabriel, Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Vstřikování plastů, analýza vstřikování plastů, software Cadmould pro analýzu a optimalizaci vstřikování plastů, simulace vstřikování plastů.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník