PŘEVODNÍ CENY dokumentace o vnitropodnikovém oceňování, změny legislativy v roce 2015

  • 09.04.2015 - 09.04.2015 | Trenčín | Slovensko
Problematika převodních cen (oceňování transakcí mezi závislými - propojenými osobami) patří v současnosti k nejzávažnějším a nejčastěji diskutovaným daňovým problémům.

Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so závislými (prepojenými) osobami, sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Doteraz sa oblasť transferových cien vzťahovala len na transakcie so zahraničnými závislými osobami. V zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania začali uplatňovať aj na tuzemské závislé osoby.


Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník