• Úvod
 • Aktuality
 • Plastikářský klastr vás zve na konferenci Plastko 2024

Plastikářský klastr vás zve na konferenci Plastko 2024

Plastikářský klastr vás srdečně zve na konferenci Plastko 2024, zaměřenou na téma "Polymery a technologie v kontextu udržitelného rozvoje". Tato prestižní akce se bude konat ve dnech 17.-18. dubna 2024 ve Zlíně v České republice.

Na konferencii sa budeme venovať nasledovným témam:

 • Nové materiály a technológie v cirkulárnej ekonomike
 • Posudzovanie materiálov a technológií z hľadiska dopadu na životné prostredie
 • Legislatívne a praktické aspekty ekologickej transformácie

Náplň konferencie bude bohatá a zahŕňa plenárne a odborné prednášky, doplnené o prezentáciu najmä študentských výskumných projektov v posterovej sekcii.

Miesto konania je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, Česká republika.

Cena za účasť na konferencii je 6490 Kč bez DPH a zahŕňa účasť na všetkých akciách konferencie, celodenné občerstvenie a spoločenský večer s hudobným programom.

Tešíme sa na Vašu účasť na tejto konferencii, kde budeme spoločne skúmať nové trendy a inovácie v oblasti polymérov a ich prínos pre udržateľný rozvoj.

 • autor:
 • PLASTIKÁRSKY KLASTER
 • Plastikářský klastr

  Plastikářský klastr

  Služby pro plastikářský průmysl, semináře, workshopy, konference, vzdělávání, školení, kurzy plastikářské výroby, zájmové sdružení právnických osob zpracovatelů plastů.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník