Plastko 2014

  • 08.04.2014 - 09.04.2014 | Zlín | Česko
Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.

Univerzita Tomáše Bati v Zlíně si Vás dovoluje pozvat na další ročník odborné konference Plastko 2014.

Datum: 8. – 9. duben 2014
Místo: Kongresové centrum Zlín


Odborný garant:
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
rektor UTB ve Zlíně

Náplň konference:

  •    plenární přednášky – novinky a trendy plastikářského sektoru,
  •    odborné přednášky – výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry,
  •    prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách,
  •    distribuce informačních a propagačních materiálů.


Zájemci o účast na konferenci Plastko 2014 mají možnost aktivního vystoupení a to v následujících tematických okruzích:

  •    příprava a charakterizace nových polymerů, polymerních směsí, kompozitů a nanokompozitů,
  •    kontinuální a cyklické procesy ve výrobě polymerů,
  •    polymery-zkoušení, modelování a design,
  •    biokompozity a biopolymery
  •    research and future trends in polymers (Ph.D.students and post-doc speakers).

Účastnické poplatky na konferenci jsou hrazeny z projektu Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně:

Konference je pořádána v rámci projektu „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“,
reg. č. CZ.1.05/3.1.00/10.0205.
Tato konference je spolufinancována EU z OP VaVpI.

 Veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány jako sborník na CD a v den konání akce předány registrovaným účastníkům.

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.
Vstup pro registrované účastníky je zdarma.

Pro přihlášku účastníka nebo přihlášku příspěvku klikněte zde »

Bližší informace o konferenci Plastko 2014 na www.plastko.utb.cz

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník