• Úvod
  • Aktuality
  • Poděkování ministra životního prostředí za podporu legislativního záměru

Poděkování ministra životního prostředí za podporu legislativního záměru

  • 06.09.2013

Společnost ENVI-PAK obdržela 2. července 2013 poděkování ministra životního prostředí za stanovisko k předloženému legislativnímu záměru zákona o odpadech.

Minister Peter Žiga vyjadril potešenie, že oprávnená organizácia ENVI-PAK považuje predložený zámer za proeurópsky a proreformne orientovaný a že hodnotíme pozitívne zmeny, ktoré prináša, napríklad princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zrušenie Recyklačného fondu a tiež návrh riešenia financovania triedeného zberu v obciach. Minister sa poďakoval spoločnosti ENVI-PAK za aktívnu účasť na diskusiách k zákonu ako aj za pripomienky, ktoré sme predložili v rámci pripomienkového konania.

www.envipak.sk

  • autor:
  • ENVI-PAK, a.s.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník