• Úvod
  • Odborné články
  • Polyamid 6 splňuje nejvyšší kritéria nové normy o požární ochraně kolejových vozidel

Polyamid 6 splňuje nejvyšší kritéria nové normy o požární ochraně kolejových vozidel

Polyamid 6 splňuje nejvyšší kritéria nové normy o požární ochraně kolejových vozidel

Leverkusen - Připravovaná evropská norma o požární ochraně kolejových vozidel klade velmi přísné požadavky na použití ohnivzdorných materiálů. High-tech plast Polyamid 6 Durethan DP BM 65 x FM30 od firmy Lanxess však prošel testem připravovaných norem s nejvyšším možným ohodnocením \ "Úroveň rizika 3 \". \ "Tím se pro naše high-tech materiály otevírá mnoho potenciálních možností v elektrických zařízeních pro kolejová vozidla s vysokým rizikem vzniku požáru. Mezi tato zařízení patří sytič, transformátory napětí, vinutí, stykače a přepínače, \" říká Alexander Radecki, expert na ohnivzdorné termoplasty v obchodní jednotce pro Vývoj aplikací v semi-krystalických produktech. Příslušné testování bylo provedeno v Ústavě požární technologie Current GmbH & Co OHG v Leverkusenu, v testovacím centru akreditované podle normy DIN EN ISO / IEC 17025 a monitorovaném a certifikovaném příslušnými německými federálními úřady.

Zaradenie do modelových a prevádzkových tried definuje riziko
Opatrenia a požiadavky pre pripravované štandardy v oblasti požiarnej ochrany koľajových vozidiel sú v súčasnosti stále definované v norme CEN / TS 45545. Podmienky, ktoré musia jednotlivé komponenty alebo materiály pri skúškach stanovených v tejto norme spĺňať, závisia od konštrukcie železničného vozidla a druhu železničnej dopravy. Toto rozlíšenie reflektuje, aký čas cestujúci vo vlaku strávia v prípade požiaru a ako sú v závislosti na tom ohrození. Celkovo sú definované tri úrovne rizika (Hazard Level 1-3), s tým, že úroveň HL 3 je najvyššia. Spomínaná norma obsahuje typické zložky a aplikácie v oblasti koľajových vozidiel a priraďuje im štandardizované testovacie procedúry v oblasti požiarnej ochrany. Príslušná aplikácia musí v týchto testoch spĺňať požiadavky rôznej prísnosti, v závislosti na úrovni rizika.

Bezhalogénové a bezfosforové samozhášanie a vysoká tekutosť
Vynikajúca ohňovzdornosť Durethanu DP BM 65 x FM30 je založená na bezhalogénovom, bezfosforovom a bezantimónovom samozhášaní. "Polyamid 6 už preukázal úspech v oblasti železničnej dopravy a je napríklad používaný v tuneli pod Lamanšským prielivom v držiacich prvkoch pre káblové potrubie," hovorí Radecki. Je posilnený sklenými vláknami, ktoré tvoria až 65% váhy konečného produktu. Navyše je jeho tavenina ľahko tečúca (technológia EasyFlow), čo znamená, že môže byť použitá aj pre relatívne tenké hrúbky stien a zložité tvary jednotlivých komponentov. Vďaka unikátnemu zloženiu dosahuje tento polyamid nízke hodnoty dymových splodín a toxicity.


  • autor:
  • archív Lanxess
  • RADKA spol. s r.o. Pardubice

    RADKA spol. s r.o. Pardubice

    Konstrukční a standardní termoplasty, termoplastické elastomery - TPE, aditiva plastů, termoplasty, PP Polypropylen granulát, PE Polyetylén granulát.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník