Portál ZÁKONY A NORMY pro plastikářské společnosti

 

Technické předpisy na výrobky jednoduše, přehledně, aktuálně!

 

Portál Zákony a normy je novým a velmi užitečným nástrojem pro výrobce, dovozce a distributory, kteří mají odpovědnost za bezpečnost výrobků uváděných na trh Evropské unie včetně České republiky. Portál obsahuje oborově tříděné informace z oblasti technických právních předpisů, norem a dalších dokumentů, které jsou důležité při plnění především bezpečnostních a hygienických požadavků na výrobky z mnoha průmyslových oblastí. Portál je pravidelně aktualizován a vzniká za účasti zkušených odborníků a specialistů. Jedná se o unikátní projekt, který vznikl ve spolupráci Institutu pro testování a certifikaci, a.s. a normalizačního sdružení  SGP –STANDARD.

 

K čemu portál slouží?


  • Zajišťuje souhrnné informace pro sektor strojírenství, elektrotechnický průmysl, hračky a výrobky pro děti, automobilový průmysl, zdravotnické prostředky, stavební výrobky, obuvnický průmysl, osobní ochranné prostředky, nebezpečné látky, atd.

 

  •  Usnadňuje rychlou orientaci v předpisech a normách souvisejících s uváděním výrobků na jednotný evropský trh; iInformuje o pravidlech pro označení CE;

 

  •  Shrnuje povinnosti hospodářských subjektů (výrobců, dovozců, autorizovaných zástupců…);

 

  • Uvádí obecné informace o normách českých (ČSN), slovenských (STN), evropských (EN), mezinárodních (ISO/IEC), jejich třídění a možnosti vyhledávání;

 

  • Obsahuje měsíčně aktualizované přehledy vybraných norem pro systémy managementu utříděné podle oblastí, novinky v ČSN, novinky v STN, přehledy technických normalizačních informací (TNI), novinky v technické  legislativě ČR. SR a ES

 

  • V kombinaci s nástrojem ČSN online lze otvírat plné znění všech českých (evropských) norem z jednotlivých rubrik portálu;

 

  • Přehledně třídí informace o harmonizovaných a určených normách včetně jejich vyhledávání;

 

  • Kategorizuje americké normy (ASTM) s možnosti otevírání jejich náhledů, umožňuje vyhledávání v německých normách (DIN), atd.;

 

VSTUP

 

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník