Pozvánka na závěrečnou konferenci

  • 06.09.2011

Automobilový klastr - západní Slovensko (Trnava) jako vedoucí partner projektu CBC HUSKY 0901/1.1.2/0003 "Klastry bez hranic" spolu s maďarským partnerem Obchodní průmyslovou komorou BOKIK (Miškolc) si Vás dovolují pozvat na Závěrečnou konferenci (26.9.2011, hotel Prestige Trnava) projektu "Klastry bez hranic" pod názvem:

„Cezhraničná spolupráca slovenských a maďarských automobilových podnikov rozvíjaná klastrami ako hlavnými aktérmi ekonomického rozvoja regiónov“

V rámci konferencie máte možnosť zúčastniť sa exkurzie do závodu

ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

Bližšie informácie o pripravovanej záverečnej konferencie nájdete v priloženej pozvánke.

 

  • autor:
  • Ing. Martin Ridzoň, PhD., Automobilový klaster - západné Slovensko
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník